Sekretariat

Der er noget i luften...en drone måske?

20. april 2016

Velkomst

Vores forårskonference 2016 er vel overstået! Det var en spændende dag med gode oplæg, netværksstemning, aktiv deltagelse fra salen - og ikke mindst droner i luften og robotter in action.

Du kan se hvordan dagen forløb i vores storify her

På billedet byder InnoBYGs styregruppeformand, Michael H. Nielsen og RoboClusters bestyrelsesformand, Tom Togsverd,

Månedens Medlem

Garant Udlejning

27. april 2016

Garant Udlejning er Månedens Medlem i maj

Garant logo

Både virksomheder og vores samfundet som helhed kan skabe store besparelser ved at flere lejer frem for at købe udstyr. Den enkelte virksomhed kan spare penge på indkøb og servicering af materiel, udstyr og instrumenter, der ikke anvendes dagligt og på samfundsplan optimeres vores ressourceforbrug, da mange virksomheder "deler"

Udviklingsprojekter

Ja, det er brændbart, men…

26. maj 2016

I spireprojektet "Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer" har vi en ambition om at tage et par skridt i retning af en mere holistisk tilgang til brandsikkerheden for biobaserede facadesystemer end hvad der er tilfældet i dag. Læs projektbeskrivelsen. 

For at give alle et bedre grundlag for at forstå problemstillingerne har vi udarbejdet en præsentation der definere nogle af begreberne inden for biobaserede byggevarer

Seneste nyt

Bygningers rolle i Energisystemet
19. maj 2016

IDA Byg, Byg Sjælland, IDA Sjælland og IDA Energi inviterer til Energipolitisk debat den 25. maj på Christiansborg om bygninger rolle i energisystemet.

Bygninger spiller, som er en integreret del af energisystemet, en afgørende rolle for den grønne omstilling. Konferencen vil bidrage med konstruktive input til energipolitikere, bygge- og energisektoren og Energikommissionens arbejde frem mod genforhandlingen af energiaftalen fra 2012.

Du kan møde en række centrale aktører inden for dansk energipolitik.

Mød bl.a. vicedir. Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen, Peter Birch Sørensen, Klimarådet, dir. Anders, Stouge, Dansk Energi, Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og Pia Olsen Dyhr (SF)

Læs mere om arrangmentet og tilmeld dig her