Sekretariat

Samarbejde, Bæredygtighed, Innovation, Indeklima, Dokumentation, Totalværdi - Refleksioner fra et Folkemøde

23. juni 2016

Seks ord der opsummerer, hvordan jeg som InnoBYGs repræsentant opfattede årets Folkemøde er: Samarbejde, Bæredygtighed, Innovation, Indeklima, Dokumentation, Totalværdi. Så kan man så begynde at tænke lidt nærmere over disse ord. Og måske tænke lidt over hvilke ord der mangler.

Der er mange ting at se og lytte på til Folkemødet på Bornholm - og interesserer man sig for byggeri og bæredygtighed

Månedens Medlem

DroneInspektion ApS

26. maj 2016

DroneInspektion ApS er Månedens Medlem i juni

Logo

Hvem er DroneInspektion ApS
DroneInspektion blev skabt i 2014, da dronerne for alvor kom på danskernes læber. DroneInspektion ApS er ejet af Michael Noer-Hvarre, som har en byggeteknisk baggrund med mere en 20 års erfaring inden for byggeriet, og med en god teknisk indsigt omkring de udfordringer, der findes.

Udviklingsprojekter

Spørgeskemaundersøgelse vedr. brandsikring ved anvendelse af biobaserede materialer i byggeriet

16. juni 2016

Anvendelse af træ og andre biobaserede materialer i byggeriet opnår større og større udbredelse rundt omkring i verden. Flere byggerier skyder op og højere og mere komplekse projekter stiller krav til materialer og komponenters egenskaber, eksempelvis i forbindelse med brand.

Under det europæiske initiativ for samarbejde inden for forskning og udvikling, COST (http://www.cost.eu/) arbejdes der under COST Action FP 1404 sammen omkring emner

Seneste nyt

Åbningskonference skyder nyt videncenter for byggeaffald i gang
9. juni 2016

Et nyt videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald - VHGB - slår nu dørene op og sætter håndtering og genanvendelse af byggeaffald til debat på en åbningskonference den 23. juni 2016.

Der er udfordringer med byggeaffaldet i Danmark. Det udgør hele 30 % af alt Danmarks affald, og de store mængder affald nyttiggøres ikke godt nok. Opgaven for det nye videncenter er at hjælpe med at gøre det enklere for alle involverede parter at tage ansvar for korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af byggeaffaldet. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i miljøet og påvirker indeklimaet i bygningerne på en uhensigtsmæssig måde - og desuden medvirke til, at flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt.

VHGB indleder sit arbejde med en stor eftermiddagskonference den 23. juni 2016, hvor byggeaffaldet sættes til debat. Ved åbningskonferencen vil der være indlæg fra Miljøstyrelsen og fra byggebranchens repræsentanter - fra en entreprenør, en rådgiver og en bygherre samt fra en kommune, der alle vil give deres syn på udfordringerne med affaldet i dag. Konferencen afsluttes med en debat, hvor deltagerne kan rejse spørgsmål, som VHGB bør se nærmere på.

VHGB er et uafhængigt og uvildigt center, der er finansieret af Miljø- og Fødevarestyrelsen, Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Formand for styregruppen er Michael