SEKRETARIATET MÅNEDENS MEDLEM UDVIKLINGSPROJEKTER SENESTE NYT

Om InnoBYG Medlemslogin/(Bliv medlem)English

Ikoner

Om InnoBYG

Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, er byggebranchens innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen medfinansierer.

I InnoBYG samler vi branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt.

Siden 1. juni 2010 har vi faciliteret udviklingen af byggebranchen ved at adressere en række samfundsmæssige udfordringer, som alle har relation til bæredygtighed i byggeriet.

Vi arbejder desuden aktivt for, at allerede udviklede løsninger og/eller samarbejdskoncepter bringes aktivt i spil. Fx ved videreudvikling i forbindelse med større projekter, bistand til, at virksomhederne kan byde på nye og større opgaver, etablering af kontakt til erhvervsudviklingsvækstfora med adgang til risikovillig kapital eller iværksætterstøtte og opstartshjælp i forbindelse med eksport.

Derudover afholder vi matchmaking- og videnspredningsaktiviteter. Fx forårs- og efterårskonferencer, on-site besøg, gå hjem-møder og studieture. Få et indblik i, hvordan de forløber ved at se interviews og en stemningsvideo fra InnoBYG forårskonference 2014 her. Du kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i kalenderen under aktiviteter.

Vi faciliterer også en LinkedIn gruppe. Alle kan melde sig ind i gruppen og har mulighed for at lægge diskussioner op. Gruppen kan bruges til fx at søge projektpartnere, få input og henvisninger eller lign. under overskriften energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Du kan også følge os på Twitter

   

Hvem er vi?

Netværket består af videninstitutioner, brancheorganisationer samt medlemmer fra hele branchen.

Netværket optager alle, der er interesserede i netværkets interesseområder og i at deltage i netværkets arbejde og aktiviteter.
Se listen over InnoBYG medlemmer her

InnoBYG er organiseret med:

Partnerskab

Styregruppe

Ledergruppe

Sekretariat

Vil du vide mere om vores organisering, kan du læse mere her.

 

Udviklingsprojekter og Projekthjælp

Ved opstart af netværket i 2010 er i gangsat en række udviklingsprojekter. Pr. 30. juni 2014 er projekterne afsluttet og du kan finde resultater fra projekterne her.  

InnoBYG fik ny 4-årig bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, med opstart 1. juli 2014. Herefter igangsættes nye 2-årige projekter løbende. Der starter tre projekter op i efteråret 2014. Hvert udviklingsprojekt har tilknyttet en projektleder, og du kan følge med i projekternes blogs efterhånden som de oprettes, her, hvor du også kan finde projektblogs fra de afsluttede projekter.

Se projektlederne

Der vil løbende være mulighed for opstart af flere projekter. Har man en god ide til et projekt, er det muligt at få hjælp til at finde samarbejdspartnere og ansøge om midler ved at henvende sig til vores Projekthjælp.

 

Vores store familie

InnoBYG er en del af en stor "innovationsnetværk-familie", hvor hvert netværk har deres specifikke fokusområde. Alle er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Se de andre innovationsnetværk her.