Efterårskonference 14. november 2012

Efterårskonference 14. november 2012

Her kan du se billeder fra vores Efterårskonference om energirenovering af Danmark.

Dagens output var 5 anbefalinger til, hvordan vi får kick-startet energirenovering, og skal ses som et konstruktivt input til de mange overvejelser der pt. gøres i forhold til at aktivere energirenoveringsaktiviteterne i Danmark.

Se de 5 anbefalinger

Du kan også se oplægholdernes præsentationer her (OBS: kræver medlemslogin)

Michael H. Nielsen byder velkommen

Styregruppeformand og direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen bød deltagerne velkomne til konferencen.

Charlotte Darre

Herefter gav han ordet til InnoBYGs Netværksleder, Charlotte Darre, som har været netværksleder siden 1. juli 2012.

Charlotte og Ann

Charlotte introducerede dagens moderator, Ann Frisenborg Marker, og herefter var det tid til at sige hej til de andre ved bordet.

Netværksøvelse 1

Dagens første netværksøvelse gik i alt sin enkelthed ud på, at fortælle hvem man er, hvor man kommer fra og hvordan ens morgen har set ud fra man stod op til nu - men i omvendt rækkefølge og på 20 sekunder.

Netværksøvelse 1_2

Selvom den omvendte rækkefølge var en udfordring så tidligt fra morgenen, så gik deltagerne til opgaven med krum hals og alle fik hilst på hinanden og hørt om de andres morgen.

Bordet

Vanen tro var der pyntet op på bordene i InnoBYG farver og med lidt grøn hygge.

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen fra Klima, Energi og Bygningsministeriet fortalte om planen for energirenoveringsstrategien og Regeringens Vækstteam for klima og energi.

Martin Manthorpe

Martin Manthorpe fra NCC holdt dagens første oplæg om økonomiske incitamenter og finansiering. Oplægget var også input til dagens workshop nr. 1, om netop finansiering.

Lone Wiggers

Fra C.F. Møller, var det Arkitekt maa og Partner, Lone Wiggers, som leverede oplægget om innovation, som også var overskriften på workshop nummer 2.

Intro til netværksøvelse 2

Efter de første oplæg, var det tid til en netværkspause. Men i InnoBYG regi, så går man ikke til pause uden først at lave en lille netværksøvelse, som blev fornemt demonstreret af Charlotte og Ann.

Netværksøvelse 2

Nu var det tid til at finde en fra et andet bord og sammen finde 3 ting man havde til fælles på 30 sekunder. Under demonstrationen fandt Ann og Charlotte blandt andet ud af, at de begge har boet i Jylland, begge har en videregående uddannelse og at de begge arbejder på Teknologisk Institut.

Ole Hvid Jensen

Efter pausen var det blevet tid til det sidste oplæg til workshop runde 1, denne gang om regulering via lovgivning. Oplægget blev leveret af Ole Hvid Jensen fra COWI.

WS 1 om finansiering

Forud for konferencen havde deltagerne valgt mellem 3 workshops i runde 1 - finansiering, innovation og regulering via lovgivning. Her er det Michael H. Nielsen som på Dansk Byggeris vegne faciliterer workshoppen om finansering.

WS 2 om innovation

Workshop 2 om innovation blev faciliteret af Mette Glavind fra Teknologisk Institut.

WS 3 om regulering

Og fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, var det Inge Ebbensgaard, som faciliterede workshop 3 om regulering via lovgivning.

Henrik Mielke

Efter en veloverstået frokost, indtog Henrik Mielke fra Enemærke & Petersen scenen, med et oplæg om kompetenceudvikling som vigtig forudsætning for at sætte skub i energirenovering. Henriks oplæg var også input til workshop 4 i runde 2.

Kurt Emil Eriksen

Kurt Emil Eriksen fra VELUX gav dagens sidste indspark til workshop 5, under overskriften "Mennesket i Centrum, renovering ud fra en helhedsbetragtning".

Spørgsmål fra salen

Dagen igennem var der mange gode input fra salen. Her er det Lone Wiggers som byder ind på gruppens vegne, under workshop 2 om innovation.

Salen

Der var mødt godt og vel 70 deltagere op til konferencen.

Ann og Charlotte sparrer

Når deltagerne var ude til workshops, var det tid til at sparre og få input fra hinanden - Charlotte og Ann har fundet et sofahjørne til netop dette.

WS 4 om kompetencer

Til workshoprunde 2 kunne deltagerne vælge mellem kompetencer og mennesket i centrum. Her er det Camilla Vakgaard fra BAT-Kartellet, som faciliterer workshop nummer 4 om kompetencer.

WS 5 om mennesket i centrum

Workshop 5 blev faciliteret af Christian Lerche fra Danske ARK. Alle dagens workshopfacilitatorer er medlemmer af InnoBYGs Styregruppe.

Debatpanel

Dagens sidste punkt inden afrundingen var debatpanel, hvor hver af workshopfacilitatorerne havde 3 minutter til at fremlægge output fra deres workshop.

Debatpanel 2

Derefter var det tid til at argumentere for, at netop anbefalingen fra "min" workshop skal tages med i de samlede anbefalinger. Der var god debat både på scenen og med input fra deltagerne.

Debatpanel 3

Og efter en lille times diskussioner, kunne Ann skrive de 5 anbefalinger ned i rå form og overlade det til sekretariatet at få renskrevet anbefalingerne.

Afrunding af dagen

Charlotte Darre rundede dagen af og takkede for god ro og orden og ikke mindst de mange gode input og diskussioner som alle havde bidraget med.

Netværkscafe

Og så var det tid til mere netværk - i Netværkscaféen, som efterhånden er blevet en fast afslutning på InnoBYG konferencer. Også denne gang blev der netværket og dagen blev diskuteret og afsluttet med manér.

Du kan også se oplægholdernes præsentationer her (OBS: kræver medlemslogin)