Fagjuryens motivation for valg af årets vinder 2015

Fagjuryens motivation for valg af årets vinder 2015

I fagjuryen, har vi i år haft fornøjelsen af at skulle vælge mellem en række yderst kvalificerede nominerede "elementer", som alle er gået forrest i et forsøg på at fremme bæredygtigheden i byggeriet.

Vi synes det har været et privilegie at skulle udvælge en vinder blandt de 25 indstillede elementer og det var en svær, men spændende proces at udvælge de 5 nominerede som hver især har bidraget til det vi alle arbejder hen imod - bæredygtigt byggeri.

Fagjuryen har vurderet, at årets vinder af Det Bæredygtige Element 2015, tjener til inspiration og er et eksempel til efterfølgelse i den danske byggebranche, hvad angår virksomhedens tilgang til bæredygtighed.

Motivationen for fagjuryens vurdering skal ses ud fra, at bæredygtighed er en integreret del af vinderens værdier, hvilket selvfølgelig kommer til udtryk i forhold til den sociale tilgang og de praktiske byggetekniske løsninger. Årets vinder har en klar ansættelsespolitik - hvor blandt andet køns- og racediskriminering er bortvisningsgrund, der er ligeløn for alle og socialt udsatte får en mulighed for at få et regulært arbejde.

Samtidig er det håndværksmæssige arbejde velforankret og udført med respekt for byggetradition og kvalitet. De byggetekniske løsninger bliver valgt med bæredygtighed for øje - så energibesparelse og miljøpåvirkning er i fokus.

Årets vinder har desuden plads til kreativ tankegang og virksomheden kan bryste sig af at have udtænkt den såkaldte håndværkercykel. En specialdesignet ladcykel, som gør arbejdsdagen både mere effektiv og miljøvenlig samt sørger for ekstra motion og endda betyder, at det er slut med at holde i kø og lede efter parkeringspladser dagen lang, hos kunderne i centrum.

Derudover mener juryen, at årets vinder og deres bæredygtige værdier er et eksempel, som bygherrer med fordel kan blive inspireret af i forbindelse med udformning af udbud - så vægtning af bæredygtighed bliver opprioriteret og virksomheder der tager et socialt ansvar og har fokus på bæredygtighed kan stå stærkere ved udbud af byggeopgaver.

Årets vinder af Det Bæredygtige Element 2015 har en flerstrenget tilgang til bæredygtighed og er et ægte foregangseksempel for andre aktører i byggeriet. Fagjuryen mener, at det vil medføre endnu mere bæredygtigt byggeri, hvis andre entreprenørvirksomheder - eller rådgivere, producenter og bygherrer -  rundt omkring i landet lod sig inspirere af dette års vinder, som er Logik & Co! Der skal lyde et stort tillykke fra Fagjuryen til Logik & Co med prisen og vi ser frem til at følge virksomheden fremadrettet.