Og de nominerede er....

  • 7. oktober 2020

Og de nominerede er....

Her kan du se de nominerede til Det Bæredygtige Element 2020!

De nominerede til Personprisen 2020:

Signe Sand
Baggrunden for indstillingen af Signe Sand er, at hun har stiftet og ledet Den Grønne Studenterbevægelses byggeriudvalg siden 2018, og kæmpet for bæredygtig omstilling af byggebranchen. Formålet med DGSB er et fællesskab for bekymrede unge, der ønsker handling i klima-, miljø og biodiversitet krisen. Tilbage i 2019 stiftede hun egenhændigt Byggeriudvalget under Den Grønne Studenterbevægelse. Inden for det første måned af udvalget, fik Signe Sand opbygget en stærk gruppe af passionerede klimabevidste unge og fik dem samlet om et fællesmål – at sikre en bæredygtig omstilling af byggebranchen. Signe har stået som byggeriudvalgets frontperson og evig inspirationskilde, og beriget udvalget med standhaftigheden til at præge byggebranchen i den rigtige retning, gennem diverse foretrædener for Folketingets Udvalg, borgerforslag, netværksmøder og debatarrangementer, både i med- og modgang. ”Signe er den type person, som klimakrisen mangler; den smilende godhjertede lobbyist, som drives af sit hjerte og sin viden, og ikke af økonomiske interesser og kampen om magt”.

Thorbjørn Sørensen
Thorbjørn Sørensen er indstillet af personalet ved Middelfart Kommune. Ved hans 40-års jubilæum hyldede borgmester Johannes Lundsfryd Jensen Thorbjørn Sørensen på følgende vis: "40 år i den gode sags tjeneste. Stort tillykke til Thorbjørn Sørensen, som utrætteligt har arbejdet med drift og udvikling af samfundet i mere end en menneskealder. Han er et af de dygtigste, mest visionære og behagelige mennesker, jeg kender. Og det har været en fornøjelse, Thorbjørn, at arbejde sammen med dig om særligt en hulens masse grønne tiltag, der har bragt Middelfart Kommune frem i allerforreste række, når det handler om klima. Tak for indsatsen! Jeg glæder mig til fortsatte grønne landvindinger"

Vibeke Grupe Larsen
Vibeke Grupe Larsen er indstillet for sit utrættelige arbejde gennem mere end 20 år for bæredygtig arkitektur og byggeri. Vibekes “mission” har alle dage været at bygge bro mellem værdibaseret arkitektonisk kvalitet og hardcore miljømæssig videnskab. Vibeke har brugt sin markante stemme og indflydelse for dette arbejde siden slutningen af halvfemserne, gennem både fagpolitisk arbejde i Danmark og Europa, for Arkitektforeningen, og i foreningens udbud af efteruddannelse og anvendt forskning, bl.a. i flere partnerskaber med Statens Byggeforskningsinstitut.

 

De nominerede til Produktprisen 2020:

BURNBLOCK®
BURNBLOCK® brandhæmmer består af 100% naturlige ingredienser, er ugiftig og 100% biologisk nedbrydelig. Altsammen dokumenteret af 3. part. Produktet fik i august 2020 en Cradle to Cradle certificering på firmaets/produktets bæredygtighed. Samlet certificering på guld-niveau og for Material Health på platin niveau. Træ imprægneret med BURNBLOCK opnår normalt den højeste brandklasse. Ved bæredygtighedscertificering af bygninger kan EPD’er anvendes som input eller dokumentation til den livscyklusvurdering (LCA), der skal udformes for bygningen. BURNBLOCKs bæredygtighedsegenskaber vil lette dokumentationen i et sådant arbejde og naturligvis være med til at sikre, at der kan bygges bæredygtigt hvad angår brug af brandhæmmer.

EcoCocon
EcoCocon er et modulsystem lavet af FSC-certificerede trærammer og halm, beregnet til ydervægge og selvbærende op til fire etager. Produktet er lavet i Litauen, og danske Feldballe Naturelementer ApS er medejere. Halmelementer er en fornuftig løsning der ikke blot reducerer behovet for materialer der medfører CO2 udledning, halmelementerne lagrer reelt CO2. Elementerne har brandmodstand REI 120 og REIef 120, er Cradle to Cradle og Passivhus certificeret. EcoCocons elementer er lavet af 98 % naturlige, fornybare materialer. De fremstilles med så lidt forarbejdning som muligt, hvilket giver høj indendørs luftkvalitet uden udledning af skadelige stoffer. Hele systemet er åndbart og tillader derfor overskydende fugt at slippe ud.  Systemet opfylder tæthedskrav, og er uden kuldebroer, hvilket forhindrer træk og skimmel og skaber et sundt indendørs mikroklima med jævne temperaturer – varmt om vinteren og køligt om sommeren. Udførsel går stærk på byggepladsen, og systemet kan tilpasses individuelle designønsker. Produktet er desuden økonomisk konkurrencedygtigt.

TimberNest
TimberNest har hovedfokus på at skabe en engagerende ramme for samvær blandt personer i det offentlige rum og kan opleves på gågader og torve i landet over. Designet er enkelt, iøjefaldende og tiltrækkende, og har direkte referencer til vores danske designtradition. Produktet er designet omkring cirkulære økonomiske principper, med fokus på lang levetid. Med produktion i Danmark, og hovedsageligt anvendelse af danske materialer skiller produktet sig ud rent miljømæssigt. Hvor virksomheden også planter 2 træer pr. træ anvendt, for at sikre den fremtidig brug af den bæredygtige ressource. Produktet har et særligt positivt impact på den sociale bæredygtighed, hvor det gennem sit design og sin udformning understøtter de sociale netværk og skaber grundlag for byliv, der inviterer til sociale formål, og som giver gode muligheder for at den brede målgruppe kan opholde sig sammen. TimberNest er i sin natur et mobilt møbel, men fås fra ultimo 2020 også i en fastmonteret version. TimberNest har en fleksibel forretningsmodel, hvor produktet enten kan købes eller lejes. 

 

Stort tillykke til alle de nominerede! Vinderne af Det Bæredygtige Element 2020 præsenteres på #BuildingGreen den 28. oktober kl. 14:30-14:50 

Læs mere om prisen her