Økonomisk Bæredygtighed i Bygherrens Værdier

Økonomisk Bæredygtighed i Bygherrens Værdier

  • -

  • Green Lighthouse

 

Program

Kaffe - dagens program og formål

Præsentation af Green Lighthouse
v/ Sajet Mahmudovski, Bygningsstyrelsen

Økonomiske erfaringer bl.a. fra referenceprojekter - DGNP

Parametrene indenfor økonomisk bæredygtighed i certificeringsordningen?
v/ Søren Aggerholm, SBI

Fra sund fornuft til god forretning - Bæredygtighed I ATP Ejendomme
v/ Christian Hartmann fra ATP-ejendomme

John Sommer fra MT-Højgaard (Præsentation ikke tilgængelig)

Forventede ændringer i udbudsloven - vejen til helhedstænkning?
v/ Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut.

Drøftelse af dagens oplæg - skal alt kunne betale sig?                          

Praktiske forhold omkring projektet                        

Tema for næste møde

Tak for i dag

 

OBS: Mødet er kun for deltagere i udviklingsprojektet Bygherrens Værdier