Invitation

3 x TRÆ - Træbyggeriets skjulte samlinger

  • -

  • Online via Zoom

  • Webinar

I en tid, hvor den grønne omstilling og bæredygtighed er på den politiske dagsorden som aldrig før, og hvor alle brancher forventes at byde seriøst ind med løsninger, er der potentielt konkurrencefordele at hente for virksomheder, der arbejder innovativt, fx med at bygge i træ. 

Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen v. Aarhus Universitet og VIA University College har alle uddannelser der retter sig mod træbyggeri da træ som byggemateriale er stadigt
et varmt emne.

Tre morgenwebinarer tager udgangspunkt i de tre uddannelsessteders oplevelser af, hvad der rører sig i træbyggeriet herhjemme, men også i udlandet.

Webinarerne er lavet i samarbejde med InnoBYG, Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri. 

Tilmeld dig ét eller flere af webinarerne og bliv inspireret af cases og få ny viden.  


Træbyggeriets skjulte samlinger

I takt med at trækonstruktioner på det seneste er blevet mere og mere visuelt eksponerede i moderne byggeri er de arkitektoniske krav til skjulte samlinger steget. Tidligere var træsamlinger i sagens natur mindre iøjnefaldende idet forbindelsesmidlerne i sig selv var fremstillet af træ. Med stålets introduktion som byggemateriale er forbindelsesmidlerne imidlertid berettiget udskiftet med dette stivere, stærkere, slankere og mere resistente materiale.

Så hvordan kan man kombinere disse to gode materialer for at imødekomme krav til bæreevne, bygbarhed og genanvendelighed og samtidig lave byggerier hvor beslag og forbindelsesmidler ikke ses?

Dette vil Mads Bech Olesen, lektor på ingeniørhøjskolen fortælle om, herunder erfaringer fra et projekt, der netop har fokus på skjulte samlinger.

Se program for alle 3 morgenwebinarer

Tilmeld dig her

Praktisk info
3 x TRÆ afholdes som webinarer via Zoom. Ved tilmelding kan du vælge hvilke webinarer du ønsker at deltage i. Det er gratis at deltage, men husk at melde fra, hvis du bliver forhindret i at deltage.