Invitation

#4 Møde i Forretningsnetværk for bæredygtige materialer

  • -

Datoen for den 4. møde i forretningsnetværket er nu sat. Programmet offentliggøres her når det er klar.

Om forretningsnetværket
InnoBYG har som landsdækkende innovationsnetværk ønsket at blive endnu mere synlige i alle landets 5 regioner og det gør vi gennem en særlig indsats i regionerne, hvor vi etablerer 5 nye faglige netværk/forretningsnetværk, der gennem videndeling og matchmaking skal samle virksomheder og andre aktører fra værdikæden om emner, som optager byggebranchen lige nu. 

InnoBYG har i den forbindelse indgået et nyt samarbejde med MiljløForum Fyn om etablering af et forretningsnetværk med titlen: Forretningsnetværk om Bæredygtige Materialer. Gennem 4 netværksmøder er det visionen at bidrage til at fremme videndeling om muligheder og barrierer i forbindelse med innovativ udvikling af bæredygtige byggematerialer, der samtidig kan leve op til forventede krav om dokumentation af materialernes bæredygtighed (EPD/LCA) og herunder byggematerialernes indlejrede energiforbrug.

Samtidig er det visionen, at understøtte matchmaking i værdikæden inden for netop bæredygtige materialer, således at deltagerne i netværket gennem nye samarbejder kan styrke udviklingen af deres forretning både nu og i fremtiden. 

Læs mere her