Arbejdsgruppemøde affald og ressourcer

Arbejdsgruppemøde affald og ressourcer

  • -

  • Teknologisk Institut, Aarhus

  • Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C

I forbindelse med InnoBYG projektet, håndtering og anvendelse af affald og ressourcer i byggeriet, afholdes et arbejdsgruppemøde d. 25. august 2015 i Århus (kl. 10-15.30).

Temaet for dette arbejdsgruppemøde vil være et industrielt fokus på, hvorledes genbrug og genanvendelse kan optimeres i byggeriet. Der vil blive sat fokus på nogle udvalgte materialer med stort eller lille potentiale for genbrug/genanvendelse samt på udfordringer og barrierer for tværindustrielle udnyttelser.

Vi håber på et bredt udvalg af repræsentanter fra byggeindustrien såsom træ-, beton-, plast-, komposit- og teglproducenter. Andre interesserede er naturligvis også velkomne til at deltage.

Hvis man er interesseret i at bidrage med input til InnoBYG's arbejde omkring emnet og vil være med til at præge debatten og udviklingen inden for cirkulær ressourceøkonomi, vil der være rig mulighed for dette ved deltagelse. InnoBYG projektet fortsætter et år endnu og vil bruge udbyttet, af de afholdte arbejdsgruppemøder, til udvikling af idéer til brug for både arkitekter, rådgivere og industri.

Kontakt venligst projektleder Martin Nerum Olsen (mano@teknologisk.dk), hvis I ønsker at deltage.
Seneste tilmeldingsfrist er d. 19. august 2015.

Læs mere om projektet her