Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer

Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer

  • -

  • DTU, lokale S16 (bygning 101, indgang A)

 

Se præsentationer fra mødet her 

Udviklingsprojektet "Den bæredygtige byggeplads", inviterer til gå-hjem møde d. 9. januar 2014 kl.13.30-16.

Efter oplæg fra DTU Campus Service, som stiller byggecases til rådighed, vil vi tage en generel snak om emnet, hvorefter vi danner mindre arbejdsgrupper der i 2-timers fokusmøder (til afholdelse i uge 5 og 6) skal komme med erfaringer og input inden for et af de udvalgte emner. 

 

Program

      13.30


Velkomst og intro til Innobyg,
v/ Ane Mette Walter, projektleder, 'Den bæredygtige byggeplads'

      13.35


DTU Campus Service fortæller om baggrunden for at CAS arbejder med bæredygtighed, DTU's mål og ønsker om input til udbud
v/Lisbet Michaelsen, Bæredygtighedskoordinator v. DTU Campus Service
      13.50


"Agora - ny bygning 325 til DTU Elektro"

v/Lars Robert Kruse, DTU Campus Service

      14.10


"Ny bygning 340 til DTU Fotonik"

v/Sune Borch, DTU Campus Service

      14.30 Kort pause
      14.40


Emner der kan/bør behandles ift. udbudsspecifikationer

v/Marlene Stenberg Eriksen, DTU Byg

      15.00


Diskussion af emner, input, mm.

v/ alle

      15.45
Dannelse af fokusgrupper på tværs

v/Ane Mette Walter, projektleder

 

Praktisk information

Mødet afholdes på DTU, lokale S16 (bygning 101, indgang A).

Tilmelding til Ane Mette Walter (amkn@teknologisk.dk  eller på 72202200) senest d. 6. januar.