Bogprojekt - Workshop for udførende

Bogprojekt - Workshop for udførende

  • -

  • Teknologisk institut, Gregersensvej 1, Taastrup

  

Er du udførende / entreprenør?

Innovationsnetværket InnoBYG har iværksat et bogprojekt om bæredygtighed i byggeriet.

Projektet skal munde ud i en bog, der behandler de emner som byggeriets parter stilles overfor ved design og projektering af bæredygtigt byggeri.

Emnerne er opstillet som dilemmaer, idet det netop afspejler den tilgang man ofte må møde emnerne med.  Et dilemma skal forstås som det valg man tager som bygherre eller rådgiver i design og projekteringsfasen. Et valg som vil have konsekvenser (positive eller negative) samt et fravalg med andre konsekvenser. 

Ofte er interessenterne på tværs af byggeprojekter ikke nødvendigvis opmærksomme på, hvilke konsekvenser forskellige tilvalg og fravalg kan have på det samlede bæredygtige byggeprojekt og man kender ikke de øvrige interessenters tilgang til de enkelte dilemmaer.

Formålet med denne workshop er derfor dels at konkretisere, hvilke dilemmaer der bør arbejdes med og samtidig indsamle viden om de enkelte interessenters tilgang til dilemmaerne

Vedhæftet finder du et link til et dokument der beskriver de dilemmaer der på nuværende tidspunkt indgår i udgivelsen samt en kort uddybning af disse.

På workshoppen vil vi desuden præsentere det øvrige arbejde omkring bog-udgivelsen.

På workshoppen ønsker vi at sætte fokus på, hvorledes de enkelte interessenter i byggeriet arbejder med de enkelte dilemmaer samt om de finder dem relevante i forhold til det bæredygtige byggeri. Samtidig ønsker vi at inddrage branchen med henblik på at afklare, om flere dilemmaer skal bringes på banen. 

Endelig vil vi gerne slutte eftermiddagen med faglige indlæg omkring to af dilemmaerne hhv. miljøpåvirkninger fra materialer kontra miljøpåvirkninger fra drift og brugerstyring kontra automatik.
Indlægsholdere er projektleder i InnoBYG og konsulent på Teknologisk Institut, Amdi Worm samt InnoBYG netværksleder og sektionsleder på Teknologisk Institut, Kasper Lynge Nielsen.

Del i øvrigt gerne invitationen med andre i din organisation såfremt du finder det relevant.

Bemærk at denne workshop primært henvender sig til udførende / entreprenører.

Hent beskrivelse af wokshoppen her (PDF)

Praktisk info:

Sted: Teknologisk institut, Taastrup
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Tidspunkt:  den 26. Maj. kl 13.00-16.00

Tilmelding kan ske via mail til Amdi Worm - Teknologisk Institut på
msw@teknologisk.dk eller 72 20 15 10. Send navn, email og virksomhed på den/dem du tilmelder.

Har du spørgsmål angående ovenstående, er du også velkommen til at bruge samme kontaktinfo.