Invitation

Branchemøder for Branchevejledning for indeklima i skoler (2)

  • -

  • afventer retningslinjer

Niras, MOE og Teknologisk Institut er i gang med udviklingen af en branchevejledning til indeklima i skoler. Formålet med branchevejledningen er i sidste ende at forbedre indeklimaforholdene på skolerne ved at give bygherrer, rådgivere og politikere de bedste forudsætninger for at kunne prioritere optimering af indeklimaforhold højt, når der skal renoveres eller bygges nyt. Branchevejledningen vil bl.a. indeholde kravsspecifikationer for luftkvalitet, lysforhold, termiske og akustiske forhold og forskellige løsninger, metoder og tilgange til det gode indeklimadesign skitseres.

Vi vil gerne indrage både skolerne og byggebranchen i projektet, til at kvalificere det faglige indhold af vejledningen. På det første møde vil vi introducere vores indledende ideer med branchevejledningen. Derudover ønsker vi at drøfte noget af det konkrete faglige indhold med jer.  Vi afholder to branchemøder for de forskellige målgrupper.

29. maj, branchemøde for rådgivere, arkitekter og entreprenører afholdes fra kl 12-15 

2. juni, branchemøde for bygherrer, medarbejdere i skolernes byggeafdeling og skolernes driftsansvarlige afholdes fra kl.13-16

Eventet er afholdt (ved tilmelding vælger du, hvilket af de to møder du deltager i)  

Udvikling af branchevejledningen er finansieret af Realdania.

Praktisk information
Møderne afholdes virtuelt. Forud for mødet fremsendes link til webinar og dagsorden