Webinar

Brandimprægnering af træ til facader - del 1, Lovgivning og prøvningsmetoder

  • -

  • Online

I den harmoniserede standard for træ til facader, EN 14915, er levetid ikke omtalt, hverken af træmaterialet i sig selv eller af en brandimprægnering. Det er således op til fabrikanten selv at
dokumentere en rimelig levetid af sit produkt og dets egenskaber.

I to webinarer vil vi sætte fokus på dette emne. Del 1: Lovgivning og prøvningsmetoder vil handle om lovgivning og de standarder der er til rådighed for at kunne vurdere brandegenskaber før og efter en ældning. Del 2: Ældningsmetoder, brandtests og levetid vil vi gennemgå forsøgsresultater fra ældningsforsøg og forskellige brandtest samt et forsøg på at estimere levetid ud fra udvaskningen af imprægneringsmiddel. 

Aktiviteterne til grund for dette webinar er en del af arbejdet udført i Resultatkontraktens aktivitetsplaner som er støttet af Uddannelses og Forskningsministeriet.

Praktisk info
Når du tilmelder dig får du en bekræftelse på din deltagelse. Tættere på afholdelse får du et link til webinaret, som du skal bruge når du deltager.

Se program for del 1 her

Tilmeld dig her