Studietur

By, bus og bæredygtighed

  • -

  • Afgang fra Strandgade 27B, 1401 København K

Hvor findes de gode eksempler på bæredygtigt byggeri? Hop på netværksbussen, når vi sammen med Byens Netværk og AplusB ruller ud og ser fire aktuelle bud i forskellig skala. 

Forårets netværkstur byder på en busudflugt med nedslag i fire forskellige eksempler på bæredygtigt byggeri. Eksempler, der er forskellige i størrelse og art, og som på forskellig vis har taget de miljømæssige udfordringer seriøst - f.eks. ved at have sat fokus på isolering, dagslysoptimering, materialevalg, genanvendelighed osv. Den bæredygtige bustur er tilrettelagt i samarbejde med Byens Netværk, Teknologisk Institut Aarhus og AplusB, og de inddragede eksempler er alle baseret på Miljøstyrelsens eksempelsamling for Bæredygtigt Byggeri. 

Første stop er Hedehusene, hvor vi skal se Rockwool Koncernens hovedsæde, der i 2013 blev renoveret og opgraderet til bæredygtig standard. Det er tegnestuen Vandkunsten, der står bag hovedsædets energioptimerede design, der idag byder på en bedre klimaskærm, forbedrede dagslysforhold, optimeret akustik og naturlig ventilation. Afdelingsleder Susanne Kuehn fra Rockwool vil fortælle om resultaterne.

Vi fortsætter med bus til lavenergibyggeriet Villa Kram i Glostrup, der sammenfletter to boliger i en energireducerende hybrid mellem parcelhus og etagebolig. Sammen med husets beboere vil arkitekt Pelle Brydegaard Sørensen præsentere projektet, der bl.a. anvender 50% træ i facaden.

Efter Villa Kram går turen videre til rækkehusene Almen Bolig+ i Hvidovre, hvor arkitekt Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter vil fortælle, hvordan den industrielle proces med fabriksfremstillede basismoduler kan forene høje miljøstandarder med lave m2-priser. Byggeriet er et eksempel på, hvordan det almene byggeri er med allerforrest i feltet, når det handler om at forene miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Sidste stop på turen er Lendager Groups lagerbygning Pelikan Store på Østerbro, der med sin facade af recyclet beton har sat nye standarder for lokal genanvendelse af byggeaffald.

Under hele turen vil to guider - en arkitekt og en ingeniør -  introducere bygningerne og give et overblik over de bæredygtige indsatser, der er specifikke for det pågældende projekt.          

Der vil blive serveret kaffe, vand og sandwiches undervejs på turen.

Se program og tilmeld dig via Byens Netværks hjemmeside her

OBS: Deltagelse er gratis for medlemmer af Byens Netværk og InnoBYG medlemmer.
For ikke-medlemmer er prisen kr. 995,-