Invitation

Bygningsreglementet - krav og muligheder

  • -

  • Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge

Er det muligt at lave spændende attraktive bygninger, der kan leve op til de skrappe krav der findes inden for lavenergibyggeri. Det korte svar er ”ja”. Til dette arrangement bliver du introduceret for de gældende og kommende krav i forhold til Bygningsreglementet (BR18 og BR20). Endvidere bliver du præsenteret for spændende byggerier, der lever op til kravene i henhold til BR20.

Formålet med arrangementet er inspirere deltagerne til at se mulighederne fremfor begrænsningerne med anvendelse af de nye krav til Bygningsreglementet. Det gælder både på bygnings- og komponentniveau. Der snakkes primært nybyggede boliger, men en del viden vil uden videre kunne henføres til andre bygningstyper, eksempelvis erhvervsbyggeri.

Du vil også blive præsenteret for, hvilke fremtidige krav, der må forventes at komme af inden for byggebranchen. Har vi nået grænsen for, hvilke energikrav, der stilles til bygninger og inden for hvilke områder kan man forvente skærpelser i fremtiden? Hør om status med bæredygtighed, indeklima og automatik i byggerier og bliv klædt på til fremtiden.

Målgruppen for mødet er leverandører til bygge- og anlægssektoren - sælgere og produktudviklere, der leverer nyskabende og innovative produkter til den offentlige sektor.

 

Program 

15.00  Registrering og kaffe
15.30  Velkomst
           v/Netværksleder Marianne Meyer Jakobsen, Innovationsnetværk Femern Bælt
15.45  Introduktion til BR18 og BR20 – hvorledes adskiller det sig fra BR15
           v/Seniorkonsulent Lars Thomsen Nielsen, Teknologisk Institut
16.30  Pause med dialog
16.45  Hvordan fremtidens krav omdannes til muligheder inden for byggeri
           v/Afdelingsleder Anne Hansen, Klimahuse
17.30  Afslutning og networking med vin og snacks

 

Praktisk

Mødet afholdes den 15. november 2018 fra 15.00-18.00 - kaffe og registrering fra kl. 15, på Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge. Det er gratis at deltage. Tilmeld dig her senest den 13. november 2018. No show faktureres med 400 kr.

Download programmet her

Tilmeld dig her