Invitation

Cirkulær økonomi - på tværs af byggeriets værdikæde - møde #2 i Nordjylland

  • -

  • Rådhuset Pandrup, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og InnoBYG afholder i efteråret 2018 tre faglige møder, der sætter fokus på Cirkulær Økonomi i byggebranchen.

Møderne stiller skarpt på henholdsvis forretningsudvikling, affaldshåndtering og produktudvikling. Programmer for møderne bliver udsendt løbende. Eftermiddagsmøderne afholdes den 9. oktober 2018 i samarbejde med Aalborg Kommune, den 23. oktober i samarbejde med Jammerbugt Kommune og den 27. november i samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

MÅLGRUPPE
Arrangementerne er primært målrettet små og mellemstore virksomheder i Region Nordjylland. Kom og vær en del af vidensdelingen og få inspiration til, hvordan din virksomhed kan
arbejde med Cirkulær Økonomi.

OM MØDE #2, den 23. OKTOBER 2018
På møde #2, fokuserer vi på Håndtering af byggeaffald. På nationalt plan, er der et øget fokus på muligheder for genbrug og genanvendelse af byggeaffald. Dette arrangement tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes erfaringer med håndtering, genanvendelse og genbrug af byggeaffald i forbindelse med en miljøtilsynskampagne i kommunen. Her kan du
nde inspiration og samarbejdsmuligheder for, hvordan din virksomhed kan håndtere byggeaffald bedre.

OPLÆGSHOLDERE
Grith Bech-Nielsen, InnoBYG & Niels Martin Frandsen, NBE, – formål og praktik Inger Hebsgaard & Peter Mortensen, Jammerbugt Kommune - Opsamling på miljøtilsynskampagnen
og fremadrettede initiativer om genanvendelse af byggeaffald.

Anke Oberender, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald - VHGB -Muligheder/barrierer ved håndtering, genanvendelse og genbrug af byggeaffald

Erik Jørgensen, Dansk Genbyg - Et brancheperspektiv på genanvendelse som forretningsmodel.

Vi slutter med debat og opsamling samt mulighed for at deltage i netværk med spisning.

PRAKTISK INFO
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Møde #2 afholdes på Rådhuset Pandrup, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup, den 23. oktober 2018 fra kl. 17.00-19.00, med efterfølgende spisning. Spørgsmål vedrørende arrangementet bedes rettes til Morten Bandholm Vinde på tlf.: 3194 2101

Tilmelding til møde #2: https://nben.nemtilmeld.dk/148/ 

Frist for tilmelding er mandag den 21. oktober 2018 kl. 12.

Download program