Invitation

Cirkulær økonomi - på tværs af byggeriets værdikæde - møde #3 i Nordjylland

  • -

  • Rockwool - Rockwoolvej 2, 9500 Hobro

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og InnoBYG afholder i efteråret 2018 tre faglige møder, der sætter fokus på Cirkulær Økonomi i byggebranchen. Møderne stiller skarpt på henholdsvis forretningsudvikling, affaldshåndtering og produktudvikling. Programmer for møderne bliver udsendt løbende.

Eftermiddagsmøderne afholdes den 9. oktober 2018 i samarbejde med Aalborg Kommune, den 23. oktober i samarbejde med Jammerbugt Kommune og den 27. november i samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

MÅLGRUPPE
Arrangementerne er primært målrettet små og mellemstore virksomheder i Region Nordjylland. Kom og vær en del af vidensdelingen og få inspiration til hvordan din virksomhed kan arbejde med Cirkulær Økonomi.

OM MØDE #3, DEN 27. NOVEMBER 2018
På møde #3, fokuserer vi på produkter og materialeproducenters rolle i forhold til fx tilbagetagning af affald og ressourcer fra byggeriet. 

OPLÆGSHOLDERE
Grith Bech-Nielsen, InnoBYG & Niels Martin Frandsen, NBE, – formål og praktik
Rockwool, Genanvendelse af ressourcer gennem take-back ordning

Derefter kører vi en workshop om cirkulær produktudvikling, faciliteret af Grith Bech-Nielsen fra InnoBYG. 

PRAKTISK INFO
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Møde #3 afholdes hos Rockwool - Rockwoolvej 2, 9500 Hobro den 27. november 2018 fra kl. 14.00-16.30. Spørgsmål vedrørende arrangementet bedes rettes til Morten Bandholm Vinde på tlf.: 3194 2101

Tilmelding til møde #3: https://nben.nemtilmeld.dk/149/ 
Frist for tilmelding er mandag den 25. november 2018 kl. 12.