Invitation

DESIGN FOR RECYCLING

  • -

  • Teknologisk Institut Aarhus, Kongsvangs Alle 29, 8000 Aarhus C, Danmark

Design for Recycling (DfR) er et grundlæggende princip inden for cirkulær økonomi. I fremtiden vil der være et øget pres på naturlige ressourcer, hvilket betyder en øget pris. Ved Design for Recycling kan virksomheden sikre en mere økonomisk og bæredygtig bundlinje, da produkterne designes til at blive anvendt i andre produkter efter produktets levetid og / eller kan bestå af genanvendte materialer.

Væsentlige beslutninger træffes tidligt i designfasen, hvor erfaringer, omkostninger og optimal performance designes ind. Her kan der tages højde for principperne i den cirkulære økonomi gennem fokus på nye forretningsmodeller, genanvendelige produkter, værdikædesamarbejder og nye materialer.

Men hvordan kan der designes for optimal ressourceanvendelse, hvornår og hvordan bør Design for Recycling integreres i designprocessen og hvordan arbejdes der med begrebet i praksis? National Cirkulær Økonomi Hub inviterer virksomheder og aktører fra brancherne ’Byggeri & Anlæg’, ’Plast & Emballage’, Fødevarer & Landbrug’ samt ’Tekstil & Møbler’ til dette seminar for at give indblik i Design for Recycling.

Seminaret vil byde på inspirerende indlægsholdere i form af fagpersoner såvel som virksomheder, der på hver sin måde har erfaring med Design for Recycling. Gennem teoretiske oplæg, praksisnære cases og fire fagspecifikke workshops vil seminaret bidrage til indsigt i Design for Recycling, og hvordan virksomheden kan arbejde fokuseret med begrebet efterfølgende.

Fokuspunkterne for dagen vil være:

  • En introduktion til Design for Recycling – fra inspiration til implementering. Introduktion af begreber,værktøjer og metoder for optimal ressourceanvendelse.
  • Et indblik i udviklingen af en cirkulær forretningsmodel – praksisnære erfaringer om samarbejder,produktudvikling og forretningsudvikling gennem anvendelsen af Design for Recycling.
  • Fire branchespecifikke workshops, der vil bidrage til et praksisnært indblik i hvordan Design for Recyclingbliver en del af måden der designes og produceres på i brancherne.
  • Potentialer og udfordringer ved Design for Recycling

Seminaret vil fokusere på både metode og processer omkring Design for Recycling og vil blive afholdt på dansk.

Tilmelding sker via DETTE LINK, senest den 30. marts 2018 af hensyn til forplejning. Begrænset plads - 120 stk.

Se programmet her (PDF)

OBS: DELTAGELSE ER GRATIS – FORPLEJNING KOSTER 200 KR. PLUS MOMS, SOM IKKE REFUNDERES VED UDEBLIVELSE UDEN AFBUD

Organiseret under CØ Hub