Invitation

Digitalisering i byggeriet

  • -

  • Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, Taastrup

Få indblik i udfordringerne ved udviklingen af 3D printet beton – og virtual reality som værktøj til projektledelse. 

Thomas Juul Andersen, fra Teknologisk Institut, arbejder med udviklingen af 3D printet beton som produktionsmetode i byggeriet. Som projektleder på internationale forsknings- og udviklingsprojekter har han mødt udfordringer af bl.a. faglig og kommunikativ karakter. Thomas vil give indblik i arbejdet og samtidig fortælle om fremtiden for 3D printet byggeri. 

Jesper Bendix, fra Epiito, udvikler og producerer 3D hardware og software til brug på tværs af industrier. Som CTO har han stor indsigt i hvordan virtuelle prototyper kan have en positiv indvirkning på bl.a. brugerinddragelse og kommunikation mellem byggeprocessens interessenter. 

Overordnede temaer som berøres:

Udfordringer relateret til visionen om at påvirke et paradigmeskifte i byggebranchen
Håndtering af faglige og kommunikative udfordringer i projekter
Ansøgning om udviklingsmidler, bl.a. via Innovationsfondens programmer
Virtuelle prototyper til forbedring af brugerinddragelse og øget åbenhed i beslutningsprocesser
VR/AR og anvendelse af åbne standarder til optimering af kommunikation og arbejdsflows

Tilmelding var senest den 16. oktober 2019 - men såfremt du har interesse i at deltage kan du kontakte Maria Felsgård-Hansen på mafe@teknologisk.dk

Læs mere her

Dette gå-hjem-møde er lavet i samarbejde med Teknologisk Institut og InnoBYG.Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Projektledelse og InnoBYG. Er du ikke medlem koster det kr. 900 ekskl. moms. 

Udeblivelse på dagen og afmelding som ikke er meddelt DPL senest 2 dage før, vil blive faktureret kr. 750 ekskl. moms.