Invitation

Frem mod et cirkulært byggeri

  • -

  • Auditorium 5, Meldahls Smedie, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip De Langes Allé 10, 1435 København K

- en InnoSpire-workshop om strategier for design for adskillelse i det præfabrikerede byggeri

En af de største udfordringer, som byggeriet står overfor i dag, er at reducere brugen af naturens begrænsede ressourcer gennem en cirkulær forvaltning af byggematerialer i fremtidens byggeri. Her bliver design for adskillelse et nøglebegreb, da det sikrer at byggematerialer kan cirkulere fra den ene bygning til den næste uden at tabe værdi eller forbruge energi til unødig forarbejdning.

På workshoppen præsenteres et idékatalog med resultaterne af et innovationsforløb i efteråret 2017. Her har de 6rådgivningsfirmaer Lendager Group, GxN, Tegnestuen Vandkunsten, Krydsrum Arkitekter, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører og Henning Larsen Architects udviklet strategier for design for adskillelse i arkitektoniske løsninger. Dette er sket i tæt samarbejde med 29 studerende fra kandidatprogrammet SET – Settlement, Ecology & Tectonics / KADK.

For at sætte materialet i idékataloget i perspektiv og starte en diskussion af fremtidige perspektiver indenfor feltet, har vi inviteret Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten og Pelle Munch-Petersen fra Henning Larsen Architects til at diskutere de arkitektoniske potentialer i arbejdet med strategier for design for adskillelse.

PROGRAM FOR WORKSHOPPEN
13.00 – 13.30 Velkomst og introduktion til Idékatalog om Design for Adskillelse
13.30 – 14.15 Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten
14.15 – 15.00 Pelle Munch-Petersen, Henning Larsen Architects
15.00 – 15.25 Pause
15.25 – 16.00 Diskussion af fremtidige perspektiver
16.00 Afrunding og tak for i dag

TILMELDING
Det er gratis at deltage i workshoppen, men det er nødvendigt at tilmelde sig senest mandag d. 19. februar via mail til: Line Kjær Frederiksen lfre@kadk.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid: 27. februar 2017 kl. 13.00 – 16.00
Sted: Auditorium 5, Meldahls Smedie, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip De Langes Allé 10, 1435 København K

Download invitation (PDF)