Webinar

Hvilke Miljøsaneringsteknologier har vi brug for i fremtiden?

  • -

  • Zoom

Skadelige stoffer som PCB, asbest og tungmetaller findes fortsat i en meget stor del af vores eksisterende bygningsmasse. Effektiv miljøsanering er derfor en vigtig forudsætning for, at byggematerialer kan genbruges og genanvendes i byggeriets cirkulære ressourcekredsløb.

 InnoBYG og Teknologisk Institut inviterer til webinar om fremtidens miljøsaneringsteknologier, hvor følgende emner tages op til diskussion:

  • Hvilke nye miljøsaneringsteknologier har vi behov for i fremtiden?
  • Hvad kan vi ikke rense i dag?
  • Hvor er det for dyrt at rense i dag?
  • Hvilke nye stoffer/forureninger vil vi skulle håndtere i fremtiden
  • Er der stoffer/bygningsdele vi renser i dag, som hellere skal afbrændes/deponeres?

Program:
09:00-09:10 Velkomst og program v/Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut
09:10-09:30 Automatiseret miljøsanering v/Niels Falk, HD Lab
09:30-09:50 Flex-PCB – test af en ny fleksibel metode til termisk fjernelse af PCB i bygninger. v/Teknologisk Institut Stefania Butera og Lene Dalvang
09:50-10:10 Termisk stripning af materialer til genbrug v/Golder og J. Jensen
10:10-10:30 Paneldebat om dagens emne. Deltagere i paneldebatten er dagens indlægsholdere

Det er gratis at deltage og tilmelding skal ske til ruh@teknologisk.dk senest den 2. november 2020. Efter tilmelding fremsendes link til deltagelse på webinaret.