Invitation

Hvordan bruger vi beton mere bæredygtigt? - Seminar for hele byggeriets værdikæde

  • -

  • BLOX i Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal

Potentialet for at bruge beton langt mere bæredygtig er stort og uudnyttet. Der kan spares på armeringen, der kan bruges lavere styrker, og mængderne kan optimeres. Udnytter vi brugen af beton optimalt, kan det betyde et markant bedre miljøaftryk. Men det kræver en indsats fra hele byggeriets værdikæde fra både bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og betonproducenter.  Ambitionen er sammen at identificere, hvordan potentialet realiseres.

Derfor inviterer vi til seminar den 10. oktober 2018, hvor byggeriets parter sammen identificerer, hvordan potentialet realiseres.

Afsættet for dagen er en interview-undersøgelse med indspark og anbefalinger fra centrale aktører i byggebranchen. Derudover kommer der oplæg til inspiration med de fremmeste erfaringer fra Norge og Sverige, hvor man har høstet gevinsterne ved at optimere brugen af beton i flere store projekter.

Praktisk information

Arrangør: Dansk Beton, Betonelement-Foreningen og Fabriksbetonforeningen.

Samarbejdspartnere: FRI, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Betonforening og InnoBYG.

Facilitator: Mikkel Thomassen, Smith Innovation.

Tidspunkt: 10. oktober 2018 kl. 9.00-15.45.

Sted: BLOX i Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal.

Pris: Gratis, men no show fee 500 kr.

Arrangementet er fyldt op og der er lukket for tilmelding. Hvis du ønsker at komme på venteliste, kontakt Thomas Uhd på thu@danskbyggeri.dk

 

Program

08.30     Ankomst og morgenkaffe
09.00     Velkommen og rammesætning for dagen ved Thomas Uhd, branchedirektør, Dansk Beton
09.15     Procesforløb for seminaret ved ordstyrer og facilitator Mikkel A. Thomassen, Smith Innovation
09.25     Branchens syn på optimeret brug af beton ved Gitte Normann Munch-Petersen, seniorprojektleder, Teknologisk Institut

Norske og svenske erfaringer
09.55     Beton i Powerhouse Bratt, Trondheim ved Skanska Norge
10.15     Beton i boligbyggeriet Viva, Göteborg ved Karolina Brick, miljøchef, Riksbyggen
10.35     Spørgsmål

10.45     Pause

11.00     Design-refleksioner over brugen af beton ved Jakob Strømann-Andersen, arkitekt, Phd, Henning Larsen Architects
11.20     Kan ingeniøren regne bedre? ved Bernt Suikkanen, chefspecialist, COWI
11.40     Hvilken rolle kan entreprenøren spille? ved Marlene Haugaard, direktør for Engineering, NCC Building Danmark

12.00     Frokost

12.45     Hvad er producenternes anbefalinger? ved Ib Blæum, teknisk chef, Unicon og Klaus Haugsted, betonspecialist, Contiga Tinglev
13.15     Diskussion af oplæg og idéudvikling ved bordene

14.15     Pause

14.30     Hvordan kommer vi fra diskussion til konkrete forslag? ved Mikkel A. Thomassen
14.40     Plenum – bordfremlæggelse og diskussion
15.10     Bygherre-refleksioner over dagen ved Jens Breinholt, projektdirektør, PensionDanmark og Claus Møller Rasmussen, bygherrechef, DTU
15.30     Afrunding på dagen ved Thomas Uhd

15.45     Tak for i dag