Info-møde om markedsmodning af grønne løsninger, KBH

Info-møde om markedsmodning af grønne løsninger, KBH

  • -

  • Hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, København

Fornyelsesfonden holder d. 3. og d. 8. februar informationsmøder om mulighederne for at søge støtte til markedsmodning af grønne løsninger.

Til møderne er der mulighed for individuel sparring med Fornyelsesfondens sekretariat om din projektide.

Næste frist for ansøgning om støtte til markedsmodning af grønne løsninger er den 11. marts 2011 kl. 12.00. Ansøgningsskema og vejledninger vil være tilgængelige på Fornyelsesfondens hjemmeside i starten af uge 3.

Læs mere