InnoBYG efterårskonference 2012

InnoBYG efterårskonference 2012

  • -

  • Teknologisk Institut, Konferencensalen indgang 1

  • Gregersensvej 1, 2630 Taastrup

 Forside program

Se præsentationerne fra konferencen

(OBS: du skal bruge dit medlemslogin)

Se billeder fra dagen

 

Vil du deltage i debatten og byde ind med løsningen til at energirenovere Danmark?

På vores Efterårskonference kan du komme med dine input til, hvordan vi får sat gang i energirenovering i Danmark.

Vi har dedikeret InnoBYG's efterårskonference til - sammen med alle interesserede - at finde frem til 5 anbefalinger til, hvordan vi får kickstartet energirenoveringen. De 5 anbefalinger videregives til arbejdsgruppen for Regeringens energirenoveringsstrategi samt Regeringens Vækstteam for energi og klima.

Dagen igennem vil der være inspirerende oplæg inden for områderne finansiering, innovation, regulering, kompetencer og energirenovering med mennesket i centrum. Der vil også være masser af muligheder for at komme i dialog med workshopfacilitatorerne, som alle deltager i dagens debatpanel.

Facilitator, Ann Frisenborg Marker, holder styr på tropperne dagen igennem og traditionen tro vil der være god mulighed for at netværke med de andre deltagere.

Download program som PDF

 

Program

Moderator: Ann Frisenborg Marker

      Kl.08.30
  
Registrering og morgenmad
 
     
Kl.09.00

  
 
Velkomst og formål med dagen
v/ Michael H. Nielsen, Direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand i InnoBYG
  
      Kl.09.30
   
Plan for energirenoveringsstrategi og Regeringens Vækstteam for klima og energi
v/ Anne Højer Simonsen, afdelingschef i Klima, Energi og Bygningsministeriet

Bygninger står for 40% af det danske energiforbrug - og bygninger står længe. Der er brug for en langsigtet tilgang både når bygninger opføres og når de renoveres. Energirenoveringsnetværket forsøger at samle alle gode kræfter i tilrettelæggelsen af indsatsen.
 
 
       Kl.10.00

  
 
 
Økonomiske incitamenter og finansiering
v/ Martin Manthorpe, direktør i NCC Construction A/S

Det nye energiforlig løser måske noget af paradoksproblemet omkring energirenovering af den ældre boligmasse - men sætter næppe den nødvendige turbo på arbejdet. Vi skal være bedre til at handle med energibesparelsen.

Man kan fx se en udbudsreform som et vigtigt modspil til entreprenørernes vanetænkning. Lad os byde på det udbytte og den effekt, som bygherren ønsker i kombination med en konkurrencedygtig pris. Offentlig-Privat innovation (OPI) og ESCO er en god begyndelse, men vi skal ha´ udbredt princippet til de private bygherrer.
 
     
Kl.10.20

 
   
 
Energirenovering og innovation
v/ Lone Wiggers, arkitekt maa og Partner, Arkitektfirmaet C.F. Møller

Hvilken innovation er der behov for, når det gælder energirenovering? Hvor er behovet for innovation i byggebranchen, hvor forekommer innovationen allerede i dag, og hvilke barrierer og forhindringer kan stå i vejen for, at innovation finder vej til energirenovering? I sit oplæg giver Lone Wiggers sit bud på et svar på disse spørgsmål.
      Kl.10.40
  
Netværkspause
  
      Kl.11.10
  
  
Regulering som en mulighed der fremmer energirenoveringstiltag
v/ Ole Hvid Jensen, Seniorprojektleder, COWI

Via gode eksempler giver Ole Hvid Jensen et bud på, hvilke skruer man eventuelt kan skrue på, hvis man vil have en direkte afsmittende effekt på igangsætning af energirenoveringer.
  
      Kl.11.30
  

  
Workshop 1

1. Finansiering v/Dansk Byggeri
2. Innovation v/ Teknologisk Institut (lukket for tilmelding)
3. Regulering v/ FRI

Tilmeld dig et af de tre forløb.
  
      Kl.12.30
  
Netvæksfrokost
  
      Kl.13.30  
Kompetenceudvikling - Vigtig forudsætning for at sætte skub i energirenovering
v/ Henrik Mielke, direktør i Enemærke & Petersen a/s

I Enemærke & Petersen a/s er kontinuerlig medarbejderkompetenceudvikling en væsentlig del af forretningsmodellen. Dette fokus har været medvirkende til, at virksomheden har succes med at byde ind med helhedsorienterede løsningsforslag på bl.a. energirenoveringsopgaver.
 
Er det, at flere og flere analyser og testresultater viser, at der ikke er overensstemmelse mellem de teoretiske energiberegninger og det faktiske energiforbrug med til at svække energirenoverings incitamentet? - og kan dette skyldes manglende kompetencer i byggebranchen?
 
Via praktiske eksempler vil Henrik Mielke besvare dette spørgsmål samt illustrere, hvilke tiltag Enemærke & Petersen a/s arbejder med samt gi' et bud på, hvor de kompetencemæssige udfordringer vil ligge i den nære fremtid.  

     
Kl.13.50
 
  
  
Mennesket i centrum - renovering ud fra en helhedsbetragtning
v/ Kurt Emil Eriksen, Senior Political Advisor,VELUX A/S

Hvis Danmark skal nå de politiske målsætninger om udfasning af fossile brændsler, skal der gennemføres en betydelig investering i den eksisterende bygningsmasse. Der er primært fokus på at reducere energiforbruget, men det skaber måske mest værdi for borgerne og samfundet, hvis renoveringen ses ud fra en helhedsbetragtning med mennesket i centrum. Renoveringen kan tage udgangspunkt i at skabe bedre bygninger med bedre indeklima og lavere energiforbrug.
  
      Kl.14.10
  
 
   
Workshop 2

4. Kompetencer v/ BAT-Kartellet
5. Mennesket i centrum - renovering ud fra en helhedsbetragtning
v/ Danske ARK

Tilmeld dig et af de 2 forløb.
  
      Kl.15.10
  
 Debatpanel - dagens workshopfacilitatorer deltager i panelet

Diskussion af potentielle synergieffekter af anbefalinger såvel som udfordringer diskuteres blandt dagens workshopfacilitatorer. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til panelet og deltage i debatten.
  
     
Kl.16.00
    
Afrunding - dagens 5 anbefalinger

En opsamling på dagens 5 anbefalinger, som vil blive videregivet til arbejdsgruppen for regeringens energirenoveringsstrategi samt Vækst Team for Energi og Klima
   
      Kl.16.15
   
Netværkscafé
   
      Kl.17.00 Tak for i dag

 

Download program som PDF

 

Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage: Alle kan deltage, både medlemmer og ikke-medlemmer, men deltagelse kræver tilmelding.

Hvornår: Den 14. november 2012 fra kl. 09.00-17.00. Der er registrering og morgenmad fra kl. 08.30

Hvor: Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup, Konferencesalen indgang 1.

Pris: Medlemmer kr. 400, ikke-medlemmer kr. 1000,- OBS: Priser er ex moms.

Meld dig ind i InnoBYG

Læs medlemsbetingelser


Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt til sekretariatet. Ved afbestilling senere end en uge før konferencens start eller ved udeblivelse, betales 100 % af prisen. Bliver du forhindret er du naturligvis velkommen til at sende en anden i stedet.

Forbehold: Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet

Medfinansiering: Timer brugt på konferencen og transport kan indgå som medfinansiering

Yderligere spørgsmål: Kontakt sekretariatet på 72 20 29 89 eller innobyg@teknologisk.dk

Tilmeldingsfrist: 12. november 2012