InnoBYG Forårskonference 2012

InnoBYG Forårskonference 2012

  • -

  • VIA University College i Horsens

  • Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Se billeder fra konferencen

Se præsentationerne fra konferencen

(du skal bruge dit medlemslogin for at se præsentationerne)

_________________________________________________________________________

Artikel fra konferencen

Bæredygtighed er kommet for at blive

Der var bæredygtighed i luften på InnoBYGs forårskonference, som blev holdt på VIA University College i Horsens.

Både de politiske motiver, bygherrernes rolle og ikke mindst gode eksempler, var på dagens konferenceprogram, hvor direktør i Dansk Byggeri og Styregruppeformand i InnoBYG, Michael H. Nielsen, bød deltagerne velkommen til en dag i bæredygtighedens tegn.

Michael H. Nielsen understregede, at selvom begrebet bæredygtighed ikke er nyt, så er det yderst aktuelt og desuden er det nødvendigt, at vi tænker længere end energieffektivitet, og for alvor begynder at integrere hele bæredygtigheds­tankegangen, i vores bygninger.

Hvor skal vi hen du?
Til daglige slår Steen Gade, energiordfører for SF, sine folder på Christiansborgs bonede gulve, men han havde fundet vej til VIA University College, hvor han præsenterede nogle af de tanker og pejlemærker, som regeringen arbejder ud fra.

En af de ting Steen Gade slog fast var, at der i Danmark ikke længere investeres i fossil energi. Fremover er fokus på vedvarende energi i form af fx biomasse, sol og vind. Affald er heller ikke længere at betragte som affald, men som ressourcer og skal genanvendes i en avanceret form.

Steen Gade opfordrede også branchen til at bygge efter 2020 kravene allerede nu, hvilket gav anledning til et spørgsmål fra salen fra direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, som på bygherrernes vegne stillede spørgsmålet:

"Du siger, at I gerne vil have bygherrerne til at bygge til 2020 nu. For et par år siden sagde I, at 2020 havde karakter af forsøg. Hvornår gør I det sikkert at bygge bæredygtigt, så flere tør at gøre det?"

Svaret var en politiker værdigt, hvilket Steen Gade selv påpegede, da han svarede, at han hørte og forstod spørgsmålet og at han ville bringe det videre.

Bygherrerne i den grønne stol
Den efterfølgende paneldebat blev indledt med et kort oplæg fra de tre bygherrer i panelet, Christian Hartmann fra ATP Ejendomme, Henrik L. Bang fra Bygherreforening­en og Bjarne Krog-Jensen fra Boligselskabet Fruehøjgaard.

Christian Lerche fra Danske ARK styrede paneldebatten og stillede panelet dagens første spørgsmål, hvor han bad dem komme med bud på initiativer i deres regi, når det gælder den sociale bæredygtighed. Henrik L. Bang lagde ud med at fremhæve brugernes rolle og vigtigheden af at inddrage dem tidligt i processen, så vi kan lave bygninger, som giver bedre mening for brugerne.

Mange af ATPs ejendomme er centralt placerede og derfor lagde Christian Hartmann vægt på det essentielle i at sørge for, at nærområderne byder på gode kollektive transportmuligheder og at bygningernes gårdmiljøer, fx i bygninger ved Kgs. Nytorv i København, er tilpasset brugerne. Der var heller ingen tvivl om det væsentlige i at sørge for, at de sociale bæredygtighedsparametre opfyldes, hos Boligselskabet Fruehøjgaard og Bjarne Krog-Jensen.

Et af spørgsmålene fra salen til dagens paneldebat, satte fokus på et andet centralt emne igennem dagen - certificering. Direktør i Byggeri og anlæg på Teknologisk Institut, Mette Glavind, spurgte panelet, hvordan de ser på fremtiden for certificeringsordninger.

Christian Hartmann meldte straks ud, at han ikke er i tvivl om, at certificeringer er kommet for at blive, hvilket også understreges, når man kigger på udlandet.

Fra Henrik L. Bang var de parametre, som indgår i certificeringerne retningspile for, hvor man skal være opmærksom når man bygger - og det gælder uanset om man ønsker at certificere en bygning eller ej.

Største gennembrud siden modernismen
Vi skal skabe andet og mere end tykke vægge og højere husleje for folk, når vi bygger i bæredygtighedens tegn. Under overskriften "bæredygtighed som designparameter", præsenterede Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects, Siemens nye hovedkvarter i München og Novo Nordisk' nye hovedsæde i Bagsværd og kaldte bæredygtighed for det største gennembrud siden modernismen.

Engelske Professor i arkitektur, Brian Edwards, havde et simpelt budskab: Sustainability Pays. Gennem et liv, hvor han har forsket i og praktiseret grøn arkitektur, er hans konklusion, at bæredygtighed betaler sig, når brugerne, virksomhederne og bygningerne alle får en gevinst.

VIA University College lagde hus til konferencen og der var indlagt tid til en rundtur på stedet, for at se de projekter og tiltag VIA er i gang med. Rundturen blev fulgt op med et oplæg fra Lotte Thøgersen og Henrik J. Blyt, begge fra VIA.

Fra henholdsvis Energistyrelsen og Danske ARK gav Charlotte Micheelsen og Mikael Koch deltagerne et indblik i arbejdet med certificering, materialer og lovgivning og et bud på hvad branchen har i vente fra både nationalt og europæisk hold. De blev efterfulgt af eksempler og gode råd om forretningsmodeller og konkurrenceparametre, da Dorthe Mathiesen fra Teknologisk Institut og Anette Berrig fra Dansk Beton forklarede, hvorfor man, allerede i 2007, gav sig i kast med at udvikle og dokumentere bæredygtige betonprodukter, i stedet for at vente på kommende krav

Affald er en ressource på det gale sted
Som dagens sidste oplægsholder, satte Tor Nørretranders bæredygtig­hed­en ind i et større samfundsmæssigt perspektiv og rundede dagen fint af, med at understrege, at vi er indfødte på denne planet.

Jorden har brug for os i økosystemet, men vi skal ikke overforbruge og vi skal opføre os ordentligt. Det affald vi producerer, skal kunne indgå i økosystemet og derfor nytter det ikke, at vi producerer giftigt affald, som naturen ikke kan bruge til noget nyt, men som i stedet gør jorden ubrugeligt og giftig.

Efter konferencen var René Østergaard, netværksleder i InnoBYG, en glad arrangør.

"Det er dejligt at opleve, at deltagerne stiller mange gode spørgsmål og jeg synes, at der er en rigtig god stemning. Udover de mange faglige input, har programmet i dag budt på flere netværkspauser, så folk har mulighed for at tale sammen og udveksle gode idéer. Hvis vi skal blive bedre til at bygge bæredygtigt og innovere, så skal vi tale med hinanden og videndele. Den ramme forsøger InnoBYG at skabe - og hvem ved, måske den næste innovative, bæredygtige idé opstod blandt deltagerne på konferencen i dag", slutter René Østergaard.

______________________________________________________________ 

Kom med til vores Forårskonference 2012, som holdes under overskriften "Bæredygtighed i Byggeriet".

På konferencen kan du møde en række brancheeksperter fra ind- og udland og Formand for Folketingets Klima- og Energiudvalg, Steen Gade fra SF, slår de politiske toner an og giver et bud på, hvordan udviklingen af bæredygtige initiativer i byggeriet motiveres fra politisk hold.

Mød også den britiske Professor Brian Edwards, som har forsket i og praktiseret grøn arkitektur og bæredygtig byudvikling både i sit hjemland og internationalt.

Som ekstra krydderi, vil Tor Nørretranders give sit bud på, hvordan vi skal forstå bygninger, byer, landbrug og industri, set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv og ved at betragte os selv som indfødte på planeten og ikke som ubudne gæster.

Og så vil der selvfølgelig være rig mulighed for at styrke sit faglige netværk.

OBS: Der er registrering og morgenmad fra kl. 09.00

 

Download programmet her

 

Program

      Kl.09.30


 
Velkomst og præsentation af program
v/ Michael H. Nielsen, Direktør i Dansk Byggeri
v/ René Østergaard, Netværksleder i InnoBYG
 
      Kl.09.45

 
  
Politisk motivation for bæredygtigt byggeri
v/ Steen Gade, Klimaordfører for SF og formand for Folketingets Klima- og Energiudvalg
 
     
Kl.10.15
 


  
 


      
Bæredygtigt byggeri - hvad og hvordan efterspørges det? Paneldebat
 
Paneldeltagere:
Ejendomsinvestoren, Christian Hartmann, ATP Ejendomme
Den offentlige bygherre: Bjarne Knudsen, Region Syddanmark
International bygherre: Jens Krusaa, Direktør i Byg og Havn
Bygherreforeningen: Henrik Bang, Direktør i Bygherreforeningen
 
     Kl.11.05
 
Netværkspause
 
     Kl.11.30

 
 
Siemens nye hovedkvarter i München - et eksempel
v/ Signe Kongebro, Henning Larsen Architects

   
     Kl.12.00


  
Sustainability Pays
v/ Professor Brian W. Edwards (Oplægget er på engelsk)

    
     Kl.12.30
 
Frokost og netværk
 
      Kl.13.15 Opdeling i to hold

 

             Hold 1 Hold 2
      Kl.13.15
   
   
   
  
  
Præsentation af aktiviteter på VIA
Rundvisning på VIA v/ VIA University College Horsens
  
 
Bygningscertficering, materialer og lovgivning
v/ Charlotte Micheelsen, Energistyrelsen og Mikael Koch, Danske ARK
      
 
      
      Kl.13.45 
  
      
   
     
  
Bygningscertificering, materialer og lovgivning
v/ Charlotte Micheelsen, Energistyrelsen og Mikael Koch, Danske ARK
 
  
Præsentation af aktiviteter på VIA
Rundvisning på VIA v/ VIA University College Horsens 
      
 
  
  

 

     Kl.14.15 

 
Bæredygtige byggevarer, forretningsmodel og konkurrenceparametre
 v/Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut og Anette Berrig, Dansk Beton
   
      Kl.14.45
 
Netværkspause
 
      Kl.15.15

  
Lokale initiativer i Horsens og omegn
v/ Henrik J. Blyt og Lotte Thøgersen, VIA University College Horsens 
 
      Kl.15.45

 
 
Bæredygtighed i et samfundsmæssigt perspektiv
v/ Tor Nørretranders
 
 
      Kl.16.15
 
Netværkscafé med snacks og drikkevarer
 
      Kl.17.00 Tak for i dag

 

 

Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage: Alle kan deltage, både medlemmer og ikke-medlemmer, men deltagelse kræver tilmelding.

Hvornår: Den 18. april 2012 fra kl. 09.30-17.00. Der er registrering og morgenmad fra kl. 09.00

Hvor: VIA University College i Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Pris: Medlemmer kr. 600, ikke-medlemmer kr. 1200,- OBS: Priser er ex moms.

Tilmeldingsfrist: 16. april 2012

Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt til sekretariatet. Ved afbestilling senere end en uge før konferencens start eller ved udeblivelse, betales 100 % af prisen. Bliver du forhindret er du naturligvis velkommen til at sende en anden i stedet.

Forbehold: Vi tager forbehold for eventueller ændringer i programmet

Medfinansiering: Timer brugt på konferencen og transport kan indgå som medfinansiering

Yderligere spørgsmål: Kontakt sekretariatet på 72 20 29 89 eller innobyg@teknologisk.dk

 

Tilmeld                

Download programmet her