Invitation

Innovation camp - aflyst

  • -

  • Aarhus - nærmere information om lokationer følger


Få løst din virksomheds udfordringer via deltagelse på en innovation camp i uge 33 i Aarhus

Træbyggeri – den næste generation i den danske byggebranche vil også have fokus på træ.

I en tid, hvor den grønne omstilling og bæredygtighed er på den politiske dagsorden som aldrig før, og hvor alle brancher forventes at byde seriøst ind med løsninger, er der potentielt konkurrencefordele at hente for virksomheder, der arbejder innovativt, fx med at bygge i træ.

Men hvordan ser business casen ud for at bygge i træ? Træ er i dag som udgangspunkt dyrere at bygge med end fx beton, men i det regnestykke skal hastigheden af byggeprocessen også indtænkes og beregnes. Og da tid er penge i en travl branche er det vigtigt at have fokus på den side af byggeriet også. Taler vi præfabrikation, cirkulær genanvendelse, CLT, byggeproces, byggefysik, nye teknologier, materialevalg, eksempelsamlinger, produktionsomkostninger eller noget helt andet? Hvilke udfordringer, arbejder du med i din virksomhed?

På denne Innovation Camp arbejder studerende fra VIA University College konstruktøruddannelse, bygningsingeniørstuderende fra Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet samt arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus sammen i tværfaglige fora og med forskellige tilgange, for at løse byggebranchens udfordringer med træbyggeri. Skal de give et bud på løsninger til din virksomheds udfordringer? 

Hvis du er interesseret, skal du fremsende din virksomhedsudfordring til os senest den 15.04.2020 til innobyg@teknologisk.dk.

Udfordringen må ikke fylde mere end 1 A4 side og skal have tydeligt fokus på det eller de problemer, du gerne vil have forslag til, hvordan kan løses. Oplys følgende i beskrivelsen:

  • Fortæl kort om din virksomhed
  • Fortæl om de forretningsmæssige udfordringer & muligheder som I ønsker belyst
  • Fortæl evt. om teknologiske udfordringer & muligheder som I ønsker belyst
  • Fortæl om jeres forventninger til forslagene

Bliver din virksomheds udfordring valgt til Innovation Camp forventes det, at I er til stede under denne, så I bl.a. kan svare på spørgsmål fra de studerende og generelt følge de studerendes arbejde. Ugen er også en mulighed for jer for at få øjnene op for, hvilke typer af kommende arbejdstagere, I kan have brug for i jeres virksomhed. Som virksomhed kan du deltage på flere måder – med dine timer eller med et sponsorat. Dette aftales nærmere.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte InnoBYG, Marianne Meyer Jakobsen, mamj@teknologisk.dk eller på 72201179 eller Netværksgruppen for Træbyggeri, Lea Klaaborg Stubman, lkl@teknologisk.dk eller på 72201495.

 Innovationsugen laves i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen v. Aarhus Universitet og VIA University College