Invitation til åben brandprøvning

Invitation til åben brandprøvning

  • -

  • DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre

Brandprøvning

DBI er ansvarlig for udviklingsprojektet "Brand og byggematerialer" under InnoBYG. Som en del af projektet gennemfører DBI en række orienterende prøvninger, der kan generere mere viden om, hvordan forskellige beklædningsmaterialer arbejder sammen med mere eller mindre brændbare isoleringsmaterialer herunder undersøge forhold som smeltning og krympning.

Dagens prøvning er en forsimplet udgave af "beklædningsprøvningen", hvor vi tester 8 forskellige beklædningstyper med bagvedliggende EPS-isolering. Vi har udvalgt beklædningstyper bestående af pudssystem, gips- og træbeklædninger, teglskaller m.fl. - i alt 8 stk.

Program
09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger

10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

10:30 Fagligt oplæg med udgangspunkt i en kommende publikation om brandteknisk klassifikation som DBI udgiver. Det er en del af projektet "Brand og byggematerialer".

12:00 Frokost

12:45 Den anden brandprøvning gennemføres

13:15 Opsamling og afslutning (samt info om det videre forløb i projektet)

14:00 Tak for i dag!

Alle er velkomne, men tilmelding er påkrævet senest fredag den 6. december. Arrangementet er udsolgt.

 

Praktiske oplysninger
Deltagelse er gratis for alle medlemmer af InnoBYG. Ved framelding senere end mandag den 9. december opkræves dog et gebyr på kr. 300,00 ekskl. moms.

Deltagere, der ikke er medlem af InnoBYG opkræves et deltagergebyr på kr. 600,00 ekskl. moms. Deltagergebyret refunderes ikke ved framelding senere end mandag den 9. december.

Læs mere om InnoBYG og projekt "Brand og byggematerialer" på www.innobyg.dk.

Da vores brandlaboratorium sætter visse begrænsninger for deltagerantal, er tilmelding efter "først til mølle" princippet.

Download PDF invitation her