Invitation

Invitation til møde om udkast til Branchevejledning for indeklima

  • -

  • Industriens hus, H. C. Andersens Blvd. 18, 1787 København V.

Der er stor frustration hos bygningsejere og rådgivere over, at indeklimaet efter renovering ikke lever op til forventningerne.

InnoBYG arbejder for at sikre troværdige indeklimaberegninger i forhold til beregningsmetode, forudsætninger og detaljeringsgrad. Der er behov for en fælles forståelse i branchen for hvordan, man præsenterer og vurderer resultater af indeklimaberegninger.

Derfor er der påbegyndt et arbejde med at udvikle en branchevejledning for indeklimaberegninger, hvor der i marts 2017 blev holdt en indledende workshop. Siden er der arbejdet mod et første oplæg til branchevejledningen, som præsenteres på dette møde. Inden mødet rundsendes udkast til deltagere.

Så kom og vær med til at diskutere første udkast til branchevejledningen, så vi sammen kan sikre troværdige indeklimaberegninger – og sammen sikre bedre indeklima i Danmark!

Se programmet her

Målgruppe: Personer som arbejder med energi og indeklima – enten som bygherre/driftsherre, rådgiver eller entreprenør. Vi håber, at deltagerne har lyst til at bidrage med kommentarer, viden og synspunkter til det videre arbejde. Det er ikke et krav at have deltaget i 1. Workshop.

Tid og sted: Arrangementet afholdes i Industriens Hus. Det er gratis at deltage i workshoppen, men det kræver tilmelding. Du tilmelder dig arrangementet senest 15. juni 2017 ved at sende en mail til Nadja Lyng fra Teknologisk Institut på nal@teknologisk.dk

Bag projektet: InnoBYG står bag projektet med Foreningen af Rådgivende Ingeniører, SBi og Teknologisk Institut. Niras og MOE har været penneførere på udkastet baseret på input fra første workshop, som rundsendes til deltagere før mødet.

Udvikling af branchevejledningen støttes af InnoBYG og Realdania.