Invitation

Made in Sustainable Concrete

  • -

  • IDA Bryggen, København V

Torsdag d. 26. november 2020 er InnoBYG medarrangør af konferencen ”Made in Sustainable Concrete” som sætter fokus på betonbranchens arbejde med at bidrage til den grønne omstilling af byggeriet, som afholdes af Branchefællesskabet Dansk Beton og Dansk Beton Forening.

Byggebranchen i Danmark står for ca. 30% af dem samlede CO2 udledning i Danmark, hvoraf ca. 10% stammer fra fremstilling af materialer og opførelse af bygninger og anlæg.
Beton står for en væsentlig andel af den udledning, og selvom der sket megen udvikling i betonbranchen de seneste årtier, så skal der ske en markant reduktion af betonbranchens udledning, hvis beton fortsat skal være det foretrukne byggemateriale.
 
På den anden side, så vil der være en stigende efterspørgsel på beton og cement globalt set, da urbanisering, befolkningstilvækst og behov for klimatilpasningsløsninger vil skabe vækst i betonindustrien.

Vi har i betonbranchen derfor en bunden opgave. Vi skal finde de løsninger, som bringer CO2 udledningen markant ned. Det kan vi kun gøre gennem samarbejde og vidensdeling. Sidstnævnte er denne konference et forsøg på at skabe rammerne for.

Konferencen er målrettet alle byggeriets parter og vil med omdrejningspunkt i verdens mest anvendte byggemateriale – beton – give både politiske, faglige, æstetiske bud på, hvordan vi løfter den store opgave, vi som betonbranchen står overfor. Konferencen arrangeres som et samarbejde mellem Branchefællesskabet Dansk Beton, Dansk Beton Forening og InnoBYG.

Du kan vælge at deltage fysisk i konferencen (der er max deltagerantal) eller online. Det koster 100 kr. at deltage fysisk i konferencen.

Mød bl.a. Kaare Dybvad, boligminister, Jens Holmboe, direktør, Vejdirektoratet, Jesper Sand Damtoft, udviklingsdirektør, Aalborg Portland, Claus Vestergaard Nielsen, forretningsleder, Teknologisk Institut. Dagens moderator er Ane Cortzen. 

Tilmeld dig her:
Fysisk arrangement: https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/konferencer/made-in-sustainable-concrete
Online arrangement: https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/arrangementer/made-in-sustainable-concrete-online-live-338336