Møde om branchestandard til beregning af energiforbrug

Møde om branchestandard til beregning af energiforbrug

  • -

  • ALECTIA A/S, Teknikerbyen 34, 2830 Virum

 

Energibesparelser og lavt energiforbrug i bygninger har været højt på den politiske agenda. Samtidig har troværdigheden af energiberegninger været et "problembarn" for hele branchen.

Som en delaktivitet under InnoBYG er der ønske om at udarbejde en branchestandard til beregning af energiforbrug, der består af to primære komponenter:

- Et værktøj til forventningsafstemning mellem bygherre og dem der leverer energiberegninger

- En beskrivelse af inddata til beregninger, der fører til at beregninger kommer tættere på det reelle forventede forbrug.

Formålet med branchestandarden til beregning af energiforbrug er at få et værktøj til kommunikation, som fastlægger fælles betingelser for energiberegninger. Dermed forventes projektet at få opbakning både fra dem der har interesse i, at der leveres valide beregningsresultater, og dem som faktisk udfører beregningerne.

På mødet præsenteres et oplæg til indholdet i branchestandarden for beregning af energiforbrug i større bygninger ved energirenovering.

Download oplæg til branchestandard (PDF)

Program

14:00 - 14:10      Velkommen v. Birgitte Dela Stang (Alectia)

14:10 - 14:30      Kort om InnoBYG og baggrund for projektet 
                          v. Søren Aggerholm (SBi)

14:30 - 14:45      Præsentation af oplæg v. Søren Aggerholm (SBi)

                          oplægget kan hentes på InnoBYGs hjemmeside fra 
                          4. oktober

14:45 - 15:00      Uddybning af koncept v. Peter Noyé (Niras)

15:00 - 15:40      Diskussion af oplæg

15:40 - 16:00      Medvirken og afrunding

 

Arrangementet afholdes hos ALECTIA A/S, Teknikerbyen 34, 2830 Virum. Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig. Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til Karin Scheibel, ksc@sbi.aau.dk senest 9. oktober 2013.