Invitation

Netværksgruppe møde i Build 4.0

  • -

  • Online via Zoom

Build 4.0 netværksmøde – Digitalisering i byggeriet - status og fremtidsperspektiv

På mødet vil fire oplægsholdere fra henholdsvis Vejdirektoratet, Nyt Hospital Nordsjælland, , InnoBYG og Molio dele deres perspektiv i forhold til, hvad de og branchen har opnået i perioden, og hvad fremtiden bringer.

Sofie Grubb Turley fra Vejdirektoratet er udbudskoordinator på Nordhavns-tunnelprojektet. Sofie vil give os et indblik i, hvordan de på projektet arbej-der med kravstyring gennem digitalisering af tekniske krav, samt hvordan de undersøger muligheden for at koble de tekniske krav til BIM-modeller. Sofie har i tidligere ansættelse været projektleder på udarbejdelsen af Stra-tegi for digitalt byggeri, som blev udgivet af Transport-, Bygnings– og Bolig-ministeriet i januar 2019.

Nyt Hospital Nordsjælland har fra tidligt i projekteringsfasen været et progressivt projekt i forhold til digitalisering. Nu er man et år inde i udførelsen af det 118.000 m2 store byggeri. Oliver Sellner Vonsild vil give indblik i hvad der har virket, hvor man har mødt udfordringer og hvordan fremtidige ind-satser prioriteres. Oliver vil bl.a. fokusere på bygherrens brug af data og konkrete værktøjer til at understøtte alle parternes arbejde. Oplægget runder af med nogle af projektets aktuelle digitale initiativer, som deltagerne opfordres til at tænke med på.

Endelig vil spændende nye indsatser vedrørende fremme af digitalisering i byggeriet blive præsenteret. Christina Haupt Toft giver et indblik i det nye initiativ, ConTech, herunder projektets fokus og en række netop udgivede studier. Herefter fortæller Marianne Meyer Jakobsen om den nye erhvervsklynge, dvs. klyngen som i 2021 overtager InnoBYGs rolle som byggeriets innovationsnetværk.

Praktisk Info
Netværksmødet afholdes d. 7. december 2020 kl. 14.00-16.00 via Zoom. Zoom-link til mødedeltagelse fremsendes dagen før mødet. Husk at melde afbud, hvis du er tilmeldt og bliver forhindret i at deltage.

Se programmet her

Tilmeld dig her