Invitation

Netværksgruppemøde Build 4.0

  • -

  • Online

Den 16. juni kan du komme med til webinar i netværksgruppen for Build 4.0, under temaet udnyttelse af digitale værktøjer på tværs af værdikæden.

Vi ved, at der ligger et potentiale for optimering i integration på tværs af aktører i byggeriets værdikæde. To cases vil præsentere praktiske eksempler på, hvordan arbejdet med BIM og kunstig intelligens kan bidrage til at potentialet indfries.  

Søren Falk Thomsen fra konsulentvirksomheden Drees & Sommer arbejder tæt med bygherrer om digitalisering, herunder BIM-strategi, igennem alle projektfaser. Søren stræber efter optimering af ejendoms- og byggebranchen med digitale værktøjer og forbedret samarbejde. Han vil uddybe hvordan Drees og Sommer arbejder med digitalisering på byggeprojekter, med henblik på optimering af processer i forbindelse med planlægning, udførelse og drift.

Virksomheden ConAid udvikler digitale analyseværktøjer til byggebranchen, og udnytter bl.a. 3D laserscanning til at etablere as-built 3D modeller, som sammenlignes med de projekterede 3D BIM modeller. Jesper Veber Jeppesen, founder af ConAid, vil fortælle om mulighederne ved at benytte modellerne til 3D kvalitetssikring samt til løbende ajourføring af overensstemmelse mellem model og virkelighed.

Jesper vil herudover uddybe hvordan Surrogate Modelling, en teknologi som benytter kunstig intelligens til optimering af konstruktioners objektive egenskaber, kan indgå som et værdifuldt redskab i de tidlige designfaser, som et plug-in for arkitekter der kan bruge teknologien til at afsøge designmæssige muligheder. 

Se programmet her

Tilmeld dig her 

Webinaret afholdes den 16. juni fra kl. 14.00-15.30 via Zoom. Vi sender et link til deltagelse forud for mødet.