Invitation

Netværksgruppemøde i Build 4.0 netværksgruppen

  • -

  • Online via Zoom

Digitalisering fra bygherrers perspektiv - og juridiske udfordringer herved 

Vi ved, at der både ligger et stort potentiale og en række udfordringer ved digitalisering i byggeriet, herunder ved optimering via integration på tværs af aktørerne i værdikæden.

På mødet vil tre oplægsholdere fra henholdsvist Vejdirektoratet, Københavns Lufthavn og Kammeradvokaten give et indblik i deres daglige arbejde med at fremme digitaliseringen af branchen.

Vejdirektoratet og Banedanmark bidrager via projektet BIM Infra til at udvikle og etablere fremtidens struktur for BIM-anvendelse på området for infrastruktur i Danmark. Rasmus Fuglsang vil bl.a. tale om data interoperabilitet og mulig fremtidig kravsætning til dataleverancer, som en del af overdragelsen af nye anlæg.

Københavns Lufthavn er en bygherre, som arbejder progressivt med digitalisering af processer på tværs af interne organisatoriske grænseflader. Kenneth Schultz Passarge vil give indblik i hvordan omstillingen finder sted, og hvilken værdi som skabes. Kenneth vil samtidig belyse juridiske aspekter ved BIM-anvendelse, herunder valget mellem forskellige entreprisetyper.

Nicolaus Falk-Scheibel forsker i de juridiske konsekvenser, som digitalisering i byggeriet medfører. Den igangværende forskning beskæftiger sig bl.a. med, hvordan der sker ændringer i aktørernes roller, ydelser og ansvar. Nicolaus  vil uddybe hvilke problemstillinger der ses i dag, og hvilken udvikling, som må forventes i takt med en øget digitalisering. 

Praktisk Info
Netværksmødet afholdes den 5. oktober 2020
kl. 14.00-16.00 via Zoom.

Zoom-link til mødedeltagelse fremsendes dagen før mødet. Husk at melde afbud, hvis du er tilmeldt og bliver forhindret i at deltage.

Se programmet her

Tilmeld dig her