Invitation

Netværksgruppemøde: Verdensmålenes virkelighed i byggeriet – rammer og vilkår

  • -

  • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK, opg. A aud. 10

Den nye netværksgruppe for FN’s Verdensmål i byggeriet – videnopbygning, kravstillelse og partnerskab, afholder sin første samling under titlen Verdensmålenes virkelighed i byggeriet – rammer og vilkår.

FN’s 17 Verdensmål er i stigende grad på dagsordenen ikke bare generelt i samfundet men også hos de førende aktører i byggebranchen. Og det er tydeligt at målene er ambitiøse, men også vanskelige at omsætte direkte til praksis. 

Derfor er der brug for deling af viden og af praktiske erfaringer på tværs af hele byggebranchen. 
Det kræver, at viden i højere grad udveksles mellem forskere og byggeriets aktører. En viden som skal bidrage til, at FN’s 17 verdensmål kan blive omsat til specifikke krav i udbud af byggeprojekter. Krav som er præget af informerede valg, sammenhængende beslutninger og målbarhed ligesom kravene skal føre til en reel værdiskabelse og bedre bygninger.

Netværksgruppen skal være med til at understøtte denne udvikling i byggeriet ved at koble forskning og praksisbaseret viden i tættere dialog.

Arrangement afholdes af KADK. Netværket er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i regi af InnoBYG. Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig her

Se programmet her (PDF)

Se brochure om gruppen (PDF)