Event

Nye perspektiver på innovation og forretningsudvikling i robot- og automationsindustrien

  • -

  • Teknologisk Institut, Konferencesalen, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C.

Kundernes krav til robotter og automationløsninger er under forandring. Der stilles nye og høje krav til fleksibilitet og til, at løsningen er rekonfigurerbar, eller kan indgå i produktion af små serier med stor varians. Digitalisering af produktionen skaber også forventninger til opsamling og bearbejdning af data. Det er bare et par eksempler på nye og stigende krav til robotindustrien.

På tværs af krav og forventninger til robotindustrien synes ét sikkert: Morgendagens robot- og automationsløsninger vil i stigende grad fungere side og side med mennesker – hvad enten det er medarbejdere, ledere, brugere, borgere eller patienter. Det stiller nye krav til innovation i industrien, fordi indsigten i praktikernes adfærd og tanker, arbejdsgange og samarbejdsmønstre i stigende grad vil afgøre om en løsning fungerer eller ej.

Som deltager på seminaret får du viden om, hvorfor det er så vigtigt at have fuldstændigt styr på kunders og praktikeres behov og virkelighed, før I giver jer i kast med næste udviklingsprojekt. På dagen lanceres også: Med robotten på arbejde - Guide til robotudvikling på arbejdspladsen, der giver inspiration til, hvordan I med brugerindsigt og samarbejde på tværs af værdikæden udvikler løsninger, der rammer plet.

Seminaret er den sidste af tre i projektet Værdi-Kædereaktion. Projektet er et samarbejde mellem innovationsnetværkene InnoBYG, RoboCluster og BRANDBASE, der med støtte fra Industriens Fond har klarlagt udfordringer og formidlet viden om, hvordan robotbranchen udvikler og markedsfører robotteknologi til nye kunder og markeder, der er uvante med at arbejde med robotter.

Se program og praktisk info her

Præsentationer fra seminarets oplægsholdere: