On-site besøg, Skodsborgvej

On-site besøg, Skodsborgvej

  • -

  • Skodsborgvej 122 A, Virum

Huset set fra vejen
Huset set fra vejen

 

Arrangementet er afholdt.

Se billeder her

 

Energirenovering på Skodsborgvej
Den 20. september kan du komme med på det sidste On-site besøg i denne omgang, som vi holder sammen med Videncenter for Energibesparelser.

Denne gang besøger vi et enfamiliehus på Skodsborgvej i Nærum, nærmere bestemt en murermestervilla, opført i 1927. Her har familien igennem et års tid opgraderet villaen fra energiklasse G til D.

Under besøget fortæller Thomas Baarup om at være bygherre på projektet i eget hjem og tømrer, Thomas Guld giver et indblik i hans rolle som energivejleder og udfører af tømrerarbejdet på byggeprojektet.

De byggetekniske detaljer fortæller ingeniør Susie Merete Frederiksen om, og så får deltagerne mulighed for at se hele renoveringsforløbet i en kort film, da huset har indgået i et filmprojekt i samarbejde med Teknologisk Institut.

Dagen sluttes af med en rundvisning, hvor vi ser de anvendte løsninger i huset.

OBS: Der er kun plads til 20 deltagere til on-site besøget og pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet. Det er gratis at deltage i mødet, som er for alle interesserede.

HUSK at melde fra, hvis du bliver forhindret. Ved udeblivelse betales et gebyr på 300 kr.

 

Om projektet

Ifølge energimærket var husets energiforbrug til opvarmning og varmt vand på 3.631 m3 naturgas - svarende til knap 30.000 kr. - inden
energirenoveringen. Efter energirenoveringen vil det D-mærkede hus ifølge energimærket have et forbrug på 1917 m3 naturgas - svarende til knap 16.000 kr. Dvs., at forbruget af gas er næsten halveret - uden at husets udseende er ændret.

For at komme ned i energimærke C - svarende til et nyt hus opført efter BR08 - skal der foretages endnu to ting - en isolering af
etageadskillelsen mod kælderen og indvendig efterisolering af helstensvæggene i entreen. Begge dele har husejerne på listen over fremtidige projekter.

Huset set fra haven før
Huset set fra haven før energirenoveringen

Huset set fra haven - efter solvarmepaneler og ventilationshætter
Huset set fra haven efter energirenoveringen