Strategier for bæredygtig innovation i byggeriet

Strategier for bæredygtig innovation i byggeriet

  • -

  • IDA Mødecenter, Ingeniørhuset

  • Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Den 14. april holder Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet, Bygherreforeningen, International Construction Clients Forum og den internationale byggeforskerorganisation CIB, seminar om bæredygtighed. Seminaret vil sætte fokus på forskellige strategier for bæredygtig innovation i byggeriet. Deltagere får mulighed for at høre om internationale erfaringer og drøfte innovative strategier med førende internationale forskere og praktikere, som selv forsøger at udvikle det byggede miljø i en bæredygtig retning.

Læs mere