Temadag - i samarbejde med Teknologisk Institut og VE-Net

Temadag - i samarbejde med Teknologisk Institut og VE-Net

  • -

  • Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup, Indgang 1

Arrangementet er desværre aflyst pga. manglende tilslutning.  

Invitation til temadag om "Scenarier for energiinfrastruktur i ny by "Vinge" og erhvervspark, "Copenhagen Cleantech Park"

Den 27. februar kl. 12-16, inviterer Teknologisk Institut i samarbejde med innovationsnetværkene InnoBYG og VE-Net til temadag om "Scenarier for energiinfrastruktur i ny by "Vinge" og erhvervspark, "Copenhagen Cleantech Park".

Her kan du høre resultaterne fra et EUDP projekt fra Frederikssund Kommune, hvor formålet har været at udvikle scenarier (decentrale, semi-decentrale og centrale) for energiforsyningsinfrastrukturen i det oprindeligt kaldet "Ny By og Erhvervspark i St. Rørbæk".

Vinge er en helt ny bydel, hvor der forventes at 14.-16.000 indbyggere vil bo om 30-40 år. Det overordnede mål har været fuld CO2 neutralitet i driftsfasen, en robust energiforsyning til fremtidens byggerier og anvendelige anbefalinger, som kan blive brugt af Frederikssund Kommune i det videre planlægningsarbejde på kort og langt sigt.

Hør blandt andet oplæg fra Frederiksund Kommune, Frederiksund Erhverv, Teknologisk Institut, Rambøll og NIRAS.

 

Program

12:10 Velkomst v. Esben Vendelbo Foged Teknologisk Institut

12:20 Baggrund for projektet v. Borgmester Ole Find Jensen 
         Frederiksund Kommune

12:30 Fælles forudsætninger for projektet v. Nadeem Niwaz Rambøll A/S
12:50 Active House konceptet v. Kurt Emil Eriksen VELUX A/S

13:00 Decentrale Scenarie v. Esben Vendelbo Foged Teknologisk Institut
13:25 Centrale Scenarie v. Nadeem Niwaz Rambøll A/S

13:50 Semi-decentrale Scenarie v. Niels Bahnsen NIRAS A/S

14:10 CO2 neutralitet m. udslip under etablering v. Niels Bahnsen 
         NIRAS A/S

14:20 Pause / Networking / Posters - -

14:50 Økonomi / Konklusion m. omtale af transport og vand v. Nadeem 
         Niwaz Rambøll A/S

15:15 Plenumdebat / spørgsmål v. Esben Vendelbo Foged Teknologisk 
         Institut

15:45 Anvendelse af resultater og videreførelse v. Kim Ernst 
         Frederiksund Erhverv

15:55 Afslutning v. Esben Vendelbo Foged Teknologisk Institut


OBS: Det er gratis deltagelse, men forhåndstilmelding er nødvendig.

Ved udeblivelse eller afmelding senere end kl. 10 dagen før temadagen, vil der blive opkrævet et no show gebyr på kr. 400.