Temamøde og lancering af Hvidbog (Aarhus)

Temamøde og lancering af Hvidbog (Aarhus)

  • -

  • Afholdes hos: Teknologisk Institut, Kongsvang Allé, 8000 Aarhus C.

Gennem de senere år har energioptimering af bygningsmassen været en fremtrædende problemstilling, som byggeriets parter har måttet forholde sig aktivt til. Energiforbruget skal reduceres som følge af fossile brændslers negative indvirkning på klimaet, og samtidigt skal der tænkes i alternative energiformer og bygningsmæssige tiltag, der reducerer energiforbruget til opvarmning. Problemstillingen er efterhånden generelt anerkendt - også politisk, og den strukturelle og teknologiske udvikling på området er i fuld gang.
 
Tiden er nu kommet til at kigge på udviklingen af byggeriet i et bredere perspektiv: Hvor skal byggeriet bevæge sig hen, når der i endnu højere grad skal tages hensyn til miljøressourcer, sundhedsaspekter, moderne brugsmønstre, værdiskabelse, 'value for money' osv. - det der i dag kaldes bæredygtighed? Hvordan skal vi fremover bygge/renovere intelligent uden at overbelaste råstofforekomster og forurene unødigt, samtidigt med at vi skaber nye værdier?
 
Undersøgelser har vist, at byggeriets parter er på vidt forskellige vidensniveauer, når det handler om bæredygtighed - såvel begrebsmæssigt som konkret i en byggerimæssig sammenhæng, og der har vist sig et behov for at udrede et fælles begrebsapparat og sprog, som giver byggeriets parter en fælles kommunikativ platform at diskutere og arbejde med bæredygtighed ud fra.
 
Bygherreforeningen lancerer derfor nu - i samarbejde med Viegand Maagøe, InnoBYG og Grundejernes Investeringsfond - en hvidbog om bæredygtighed i byggeriet den 30. april i Århus kl. 15-17.
 
Tilmeld 
 
Foreløbigt program
 
15.00 Velkomst
Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen
 
15.05 Hvorfor er vi gået ind i dette arbejde?
Hanne Ullum, udviklingschef i Bygherreforeningen
 
15.15 Præsentation af hvidbogen
Vibeke Grupe Larsen, chefkonsulent hos Viegand Maagøe
 
15.40 Med mine øjne!

Korte indlæg fra

  •  Bente Sejersen, Århus Kommune (bygherre)
  •  Suna Cenholt, pluskontoret (arkitekt)
  •  Balder Johansen, Logik & Co (udførende)
  •  Peer Leth, Troldtekt (leverandør)
     
    - efterfulgt af en debat med mødedeltagerne!


Moderator: Henrik L. Bang

 
16.30 Hvordan kommer vi videre?
Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og formand for InnoBYG
 
17.00 Afslutning og networking
Hvidbogen udleveres.
 
Tid og sted
Temamødet holdes den 30. april 2013 kl. 15-17 i Teknologisk Institut, Konferencesalen, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C
 
Tilmelding
Temamødet er gratis. Alle er velkomne, men tilmelding senest den 19. april er nødvendigt. Ved tilmelding af flere deltagere udfyldes en registrering for hver person. Der er begrænset deltagerantal efter 'først-til-mølle'-princippet.

Har du spørgsmål til temamødet, kan du kontakte Graves - gks@bygherreforeningen.dk - i Bygherreforeningen.