Temamøde og lancering af Hvidbog (KBH)

Temamøde og lancering af Hvidbog (KBH)

  • -

  • Afholdes i: Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.

Gennem de senere år har energioptimering af bygningsmassen været en fremtrædende problemstilling, som byggeriets parter har måttet forholde sig aktivt til. Energiforbruget skal reduceres som følge af fossile brændslers negative indvirkning på klimaet, og samtidigt skal der tænkes i alternative energiformer og bygningsmæssige tiltag, der reducerer energiforbruget til opvarmning. Problemstillingen er efterhånden generelt anerkendt - også politisk, og den strukturelle og teknologiske udvikling på området er i fuld gang.

Tiden er nu kommet til at kigge på udviklingen af byggeriet i et bredere perspektiv: Hvor skal byggeriet bevæge sig hen, når der i endnu højere grad skal tages hensyn til miljøressourcer, sundhedsaspekter, moderne brugsmønstre, værdiskabelse, 'value for money' osv. - det der i dag kaldes bæredygtighed? Hvordan skal vi fremover bygge/renovere intelligent uden at overbelaste råstofforekomster og forurene unødigt, samtidigt med at vi skaber nye værdier?

Undersøgelser har vist, at byggeriets parter er på vidt forskellige vidensniveauer, når det handler om bæredygtighed - såvel begrebsmæssigt som konkret i en byggerimæssig sammenhæng, og der har vist sig et behov for at udrede et fælles begrebsapparat og sprog, som giver byggeriets parter en fælles kommunikativ platform at diskutere og arbejde med bæredygtighed ud fra.

Bygherreforeningen lancerer derfor nu - i samarbejde med Viegand Maagøe, InnoBYG og Grundejernes Investeringsfond - en hvidbog om bæredygtighed i byggeriet den 24. april i København kl. 15-17.

Tilmeld 

 

Foreløbigt program

15.00 Velkomst
Lars Axelsen, adm. direktør i Grundejernes Investeringsfond

15.05 Hvorfor er vi gået ind i dette arbejde?
Hanne Ullum, udviklingschef i Bygherreforeningen

15.15 Præsentation af hvidbogen
Vibeke Grupe Larsen, chefkonsulent hos Viegand Maagøe

15.40 Med mine øjne!

Korte indlæg fra:

  • Signe Bang Korsnes, Københavns Ejendomme (bygherre)
  • Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten (arkitekt)
  • Balder Johansen, Logik & Co (udførende)
  • NN, XX (leverandør) - afventer


- efterfulgt af en debat med mødedeltagerne!

Moderator: Direktør Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

16.30 Hvordan kommer vi videre?
Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og formand for InnoBYG

17.00 Afslutning og networking
Hvidbogen udleveres.

Tid og sted
Temamødet holdes den 24. april 2013 kl. 15-17 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.

Tilmelding
Temamødet er gratis. Alle er velkomne, men tilmelding senest den 19. april er nødvendigt. Ved tilmelding af flere deltagere udfyldes en registrering for hver person. Der er begrænset deltagerantal efter 'først-til-mølle'-princippet.

Har du spørgsmål til temamødet, kan du kontakte Graves - gks@bygherreforeningen.dk - i Bygherreforeningen.