To-go møde

To-go møde om indeklima

  • -

  • Danmarks Tekniske Universitet, DTU 2800 Kgs. Lyngby

Ideen om at kunne vurdere konsekvenserne for bygningens totaløkonomi og totalværdi af at forbedre indeklimaet er ikke ny. Bare de seneste to år har de danske medier omtalt indeklima og produktivitet i flere end 250 artikler.

Totalværdi & Indeklima er et InnoBYG projekt, udført af DTU Byg og Teknologisk Institut. Projektet har forsøgt at kortlægge branchens barrierer og motivation for at anvende totalværdibegrebet. Dette er primært gjort gennem møder og workshops, hvor aktører fra branchen aktivt har deltaget med viden og erfaringer. Det overordnede mål har været at finde en form for konsensus i branchen og skitsere et simpelt beregningsværktøj, der inkluderer indeklimaet og som er relevant og brugbart i praksis.

Det er der nu kommet resultater ud af, som vi gerne vil præsentere, dele og diskutere på et afsluttende to-go møde.

Deltagelse er gratis – men tilmelding skal ske til empda@byg.dtu.dk
Se programmet og oplægsholdere her

Arrangementet holdes i samarbejde med IDA Byg.