Workshop

Totalværdi og Indeklima -Workshop 3: Lyd

  • -

  • DTU Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 101A, mødelokale s01

Kom og vær med til tre InnoBYG workshops om Totalværdi & Indeklima på Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby.

WORKSHOPS
Tiden er nu moden til at forsøge at få konsekvenserne ved indeklimatiltag inkluderet i totaløkonomiske betragtninger. I bedste fald vil et indeklimatiltag kunne betale investeringen hjem inden for en overskuelig periode.

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?
"Totalværdi & Indeklima" er et InnoBYG udviklingsprojekt der udføres af DTU Byg og Teknologisk Institut.
Målet er at samle den tilgængelige viden om indeklimaets (termiske forhold, luftkvalitet, lys og lyd) betydning for menneskers trivsel, produktivitet, indlæring og sygefravær i økonomiske termer og beskrive en metode, der gør det muligt at medregne disse kvalitative værdier på standardiseret vis i byggeriets værdi.
Dette ønskes at gøres i tæt dialog med hele branchen - bygherrer,  rkitekter, entreprenører, producenter og rådgivere.

TILMELDNING
Tilmeldning til en eller flere workshops sker via mail til  empda@byg.dtu.dk senest dagen før den enkelte workshop. Der vil være lette forfriskninger under arrangementerne. Forud for de kommende tre workshops, har der været afholdt et kick-off møde i april, hvor der blev debatteret hvad totaløkonomiske betragtninger kan tilføre byggeriet og hvilke indeklimaparametre man kan forestille sig være inkluderet i totaløkonomi.

På baggrund af de indledende erfaringer afholdes nu tre workshops med hvert sit overordnede tema:

WORKSHOP #1: LUFT OG TEMPERATUR
WORKSHOP #2: LYS
WORKSHOP #3: LYD

Se det foreløbige program her.

Tilmelding til en eller flere workshops sker via mail til empda@byg.dtu.dk

IDA logo