Invitation

Workshop om branchevejledning for energiberegninger 2.0

  • -

  • Teknologisk Institut, Gregersenvej 3, 2630 Taastrup, indgang 3, lokale 3.1.6

Der er fortsat stor frustration hos bygningsejere og rådgivere over, at energiforbruget efter renovering ikke lever op til forventningerne. InnoBYG arbejder for at sikre troværdige energiberegninger i forhold til beregningsmetode, usikkerheder, forudsætninger og detaljeringsgrad. Der er behov for en fælles forståelse i branchen for, hvordan man gennemfører og præsenterer energiberegninger.

Den første version af branchevejledningen udkom i 2014 og satte fokus på usikkerhederne forbundet med energiberegninger. Der foreligger nu et udkast til en revideret og væsentligt udvidet version. Den nye udgave indeholder bl.a. mere information om kvalificering af inputparametre, detaljerede metodebeskrivelser samt fire gode eksempler, der illustrerer hvordan vejledningen kan bruges.

Branchevejledningen er den 29/1-2018 sendt i endelig høring og sidste kommenteringsrunde, og der afholdes i den forbindelse workshop fra kl. 13-16 den 19. februar 2018 på Teknologisk Institut i Taastrup. Det er gratis at deltage i workshoppen, men det kræver tilmelding. Du tilmelder dig arrangementet senest 14. februar 2018 ved at sende en mail til Kim Hjorth Richter fra Teknologisk Institut på kiri@teknologisk.dk. Kontakt også Kim, hvis du ønsker at få tilsendt udkastet, som er sendt i høring.