Workshop om Design for Disassembly 2

Workshop om Design for Disassembly 2

  • -

  • Lokale 003+007, DTU-BYG, Bygning 118, Brovej, 2800 Kgs. Lyngby

InnoBYG Spireprojektet “Design for Disassembly i Præfabrikeret Byggeri” inviterer til projektets anden workshop, som retter fokus mod udviklingen et ”tektonisk alfabet” over samlingsprincipper med fokus på adskillelse og genanvendelse.

Til en start vil Pelle Munch-Petersen fra Henning Larsen Architects/CINARK fortælle om sit erhvervs-ph.d.-projekt, der har fokus på genanvendelse, upcycling og design for adskillelse i forhold til nye facadesystemer. Pelles oplæg vil dernæst blive suppleret af Kostas Koukoulopoulos, der som en del af sit master-projekt på DTU har udviklet et sæt af tommelfingerregler for arbejdet med design for adskillelse.

De to oplæg vil danne udgangspunktet for en skitserings-workshop, hvor der i tværfaglige grupper vil blive udviklet skitser til principper for samlingsdetaljer med fokus på design for adskillelse indenfor forskellige skalatrin og materialegrupper. Sammen vil disse skitser danne grundlaget for udviklingen af en form for alfabet over forskellige byggetekniske løsninger/principper, som skaber et fælles udgangspunktet for efterårets innovationsforløb med udviklingen af konkrete designkoncepter.

Tilmelding

Skriv til lfre@kadk.dk senest 1. juni 2017 for at tilmelde dig arrangementet.