Workshop

Workshop om Design for Disassembly

  • -

  • Auditorium A3, Opgang 68A, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip De Langes Allé 10, 1435 København K

Det nye et-årige InnoBYG Spireprojekt ”Design for Disassembly i Præfabrikeret Byggeri” har til formål at styrke ressourceoptimeringen i byggeriet ved at undersøge udviklingen af nye præfabrikationsmetoder, der bygger på Design for Disassembly principper.

Projektet startes med en workshop som holdes hos CINARK (Center for Industriel Arkitektur) på Kunstakademiets Arkitektskole (KADK), den 14. marts 2017 kl. 13.00 – 16.00.

Om workshoppen
I flere industrier har begrebet Design for Disassembly været kendt længe, mens det i byggeindustrien er relativt nyt. I forbindelse med bæredygtigt byggeri kan Design for Disassembly spille en betydelig rolle i forhold til at mindske ressourceforbruget.

Workshoppens oplægsholdere bidrager alle med interessante synsvinkler på det at arbejde med Design for Disassembly.

Vi håber at se dig på dagen til diskussion af mulighederne og udfordringerne ved implementering af Design for Disassembly i byggeriet.

Tilmelding
Skriv til lfre@kadk.dk senest tirsdag d. 7 marts 2017 for at tilmelde dig arrangementet.

Se program og info her