Den bæredygtige byggeplads, møde 9. januar 2013

Den bæredygtige byggeplads, møde 9. januar 2013

Her kan du se præsentationer fra workshop i den bæredygtige byggeplads, den 9. januar 2013.

Præsentation af Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer 
v/Ane Mette Walter, Teknologisk Institut

CASE Ny bygning til Fotonik B340
v/ Sune Borch, projektleder DTU Campus Service

Forslag til Fokusområder/Emner
v/Marlene Hagen Eriksen

InnoBYG - "Den bæredygtige byggeplads" - hvordan?
v/Lisbet Michaelsen

Fremtidens Agora
v/Barbara Olrik, Rørbæk og Møller Arkitekter ApS