Præsentationer fra fyraftensseminar 12. nov. 2015

Præsentationer fra fyraftensseminar 12. nov. 2015

Her kan du se oplægsholdernes præsentationer fra fyraftensseminar om Renovering i praksis, afholdt af KEA og InnoBYG den 12. november 2015.

Præsentationerne åbner som PDF. 

Reelle energibesparelser ved energirenovering af etageboliger
v/Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut Registrering og opmåling af eksisterende boligmasse i dag og et gæt på værktøjer og metoder i fremtiden
(afventer)
v/Andreas Kragh, MT Højgaard

 

Hvor ligger potentialet i energirenovering af etageboligbyggeri, samt hvornår og hvilke krav stilles der til energioptimering ved renovering
v/Kim B. Wittchen, Aalborg Universitet / SBiIndustrialiseret renovering med fokus på produktivitet. Eksempel på energirenovering med nye bæredygtige konstruktioner (ingen slides)
v/Søren Faebo Larsen, Enemærke og Petersen

Se video 1 fra oplægget her (Niels Haldor om Urbanplanen og Brøndby Strand)

Se video 2 fra oplægget her (Renoveringsprojekt Rosenhøj i Aarhus)

 


Hvor stor er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri?

v/Torben Kaas, Dansk Byggeri