Blogpost

Ny netværksgruppe arbejder for grønnere beton

Betonbranchen har sat alle sejl ind for at arbejde hen imod en mere bæredygtig produktion og anvendelse af beton til byggeri. 

Branchefællesskabet for Dansk Beton under Dansk Byggeri lancerede i foråret 2019 ”Bæredygtig Beton Initiativet”, hvor målet er at reducere CO2 aftrykket fra dansk betonbyggeri med 40-50% i 2030 i forhold til niveauet i dag. Samtidig skal den gode betonkvalitet og totaløkonomien forbundet med betonbyggeri fastholdes. Komfort og livskvalitet i betonbyggeri skal blive endnu bedre. 

InnoBYG er i tæt samarbejde med Dansk Beton med til at igangsætte Initiativet og få skabt grundlaget for det videre arbejde frem mod 2030. Der er skabt en netværksgruppe, som har fået stor opmærksomhed fra branchen, og der er en bred tilslutning til netværksgruppen. 

Netværksgruppen er konsolideret med en kernegruppe bestående af nogle af de fremtrædende virksomheder og institutioner i byggebranchen, som gennem første workshops har identificeret branchens fremtidige muligheder for at skabe et mere bæredygtigt betonbyggeri. 

Der findes ikke blot én gylden løsning til at gøre fremtidens betonbyggeri grønnere. Løsningen findes snarere som en kombination af mange forskellige løsninger, der i et holistisk samspil kan være med til at udgøre fremtidens bæredygtige betonbyggeri. Og ambitionen er høj. 

Nogle at de udvalgte løsningsforslag er ved at blive samlet i et roadmap. Her er der identificeret 5 hovedspor hvorigennem løsninger, initiativer og målsætninger kortlægger, hvordan branchen kan opnå de ambitiøse målsætninger. Arbejdet er kommet godt i gang, og dette roadmap ventes udgivet som publikation i løbet af efteråret 2019. 

Læs mere om ”Bæredygtig Beton Initiativet” her og på https://baeredygtigbeton.dk/  

Læs artikel fra Politiken fra foråret 2019, som beskriver byggebranchens store ønske om at skabe et mere bæredygtigt byggeri med ambitiøse mål.

Har du spørgsmål til netværksgruppen? Kontakt Netværksgruppeleder Lars Nyholm Thrane på lnth@teknologisk.dk