Blogpost

  • 30. september 2019

FN-netværket blev sat i gang på KADK

Den omfangsrige samtale om hvordan byggebranchen skal arbejde med FN’s verdensmål blev torsdag d. 19 september indledt på Kunstakademiets Arkitektskole (KADK), hos Center for Industriel Arkitektur (CINARK). Mere end 50 repræsentanter fra byggesektoren og den omgivende interessesfære mødtes til FN-netværkets første arrangement. 

Arrangementet bestod af en række oplæg og en rundtur på KADK’s udstilling ”Klimaforandringer – løsninger i arkitektur, design og konservering”. Efterfølgende var der forfriskninger og et let måltid. 

Blandt oplægsholderne var Henrik Bang fra Bygherreforeningen, Peter Andreas Sattrup fra Danske Ark, Christina Schultz fra FBSA, Inge Ebbensgaard fra FRI, Anette Blegvad fra Akademisk Arkitektforening samt Anne Beim og Nathalie Mossin fra KADK. 

Derudover vil vi gerne fremhæve Valdemar Satoshi Røjle Christensens oplæg, som blandt andet handlede om UNDP’s acceleratorprogram. Deltagerne blev præsenteret for det barske fremtidsscenarie som man opererer med i UNDP: aktører i byggebranchen er i fremtiden er nødt til at forholde sig bæredygtigt til deres virke, uanset hvor de befinder sig i værdikæden. Blandt andet fordi morgendagens talenter fremover vil søge de bæredygtige organisationer, fordi investeringerne vil flyde i retning af bæredygtige projekter, men også for at få en grundlæggende ”license to operate”. Aktører der ikke forholder sig til verdensmålene vil ganske enkelt blive irrelevante, når der gives opdrag til fremtidens byggeri.

Ud af mange interessante pointer, som samtidigt kaster lys på det omfattende arbejde, der ligger foran de enkelte medlemmer og deres organisationer, kan også nævnes Christina Schultz fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Christina spurgte forsamlingen, hvem der skal tage ansvar for de nye materialer, som bliver udviklet og fremstillet i bæredygtighedens navn.

Det er tydeligt for alle, at der er masser at tage fat på. Nu foreligger opgaven med at rammesætte den løbende samtalen om FN’s verdensmål i byggeriet: hvilke nedslag skal netværket foretage? Vi skal i processen udpege og kvalificere temaer, aktiviteter og delmål. En del af arbejdet i netværket bliver at nedsætte en mindre forsamling af interessenter, som med en retningsgivende indsats afgører, om netværket skal være hjemsted eksempelvis for denne samtale om ansvar for materialer.

Netværket har efterfølgende fulgt op på det første møde med enkelte medlemmer - her i blandt Hassan Chaachou, projektleder i FSB. ”Jeg synes, at det var spændende at høre de forskellige oplæg, og deres tilgange til verdensmålene, særligt fordi vi hørte repræsentanter som sidder på hver sin side af bordet. Særligt Valdemars oplæg var virkeligt godt, i det at Verdensmålenes rod er fra FN”. Hassan går videre og uddyber sine forventninger til netværket: ”Jeg ser frem til at sidde over for andre, som har fokus på verdensmålene og som også vil arbejde sammen med andre omkring at finde løsninger. Så jeg glæder mig til at være en del af netværket, og se hvordan vi kan spille sammen om målene.”

Bente Rødsgaard, som sidder i Bygge– og Trafikpolitisk udvalg i Dansk Handicap Forbund, deltog også i netværkets første arrangement, og fortalte os efterfølgende, at: ”det var en positiv oplevelse at deltage i netværkets første møde. Jeg oplevede en bevidsthed om, at ingen af os længere kan gøre, som vi plejer, og derfor skal vi tænke og agere på helt nye måder. Ligeværdighed og bæredygtighed kan blive parametre, vi sammen kan pejle os ind på.  

Jeg håber på, at nye tilgange vil betyde, at mennesker med handicap vil opleve universel design i fremtiden, som favner alle og ikke skader miljøet.” 

Bente understreger en vigtig pointe med sin kommentar: byggebranchen er nødt til at være åben overfor samtlige 17 verdensmål, selvom der kan syntes at være uoverskueligt mange anknytningspunkter. 

Noel Wibrand fra Dorte Mandrup Arkitekter deltog også, og fortæller efterfølgende, at han synes netværksmødet var en fin præsentation af de forskellige interesseorganisationers position i forhold til verdensmålene: ”Særligt var det inspirerende at høre den meget markedsorienterede  tilgang hos UNDP startup-repræsentanten, Valdemar.” Noel siger også, om sine forhåbninger til netværket fremover, at han ”håber […] vi kan diskutere hvordan vi forholder os til de enkelte verdensmål, deres forbundethed og mulige synergier, gerne med praksiseksempler og sparring mellem de rådgivende virksomheder. KADK kan uden tvivl - med den udvikling der foregår dér - være med til at kvalificere og fastholde den dialog. Det ser jeg frem til at være en del af.”

Afslutningsvist henviser vi den interesserede til udgaven af P1 Orientering sendt fredag d.20 september, hvor professor og netværksleder Anne Beim sammen med Flemming Rafn fra tegnestuen Tredje Natur var inviteret til at tale om netværket, og hvordan det kan gøre en forskel. Hør indslaget: ”Byggesektoren mangler ikke bæredygtige ambitioner, men mangler værkstøjer til at være bæredygtig i praksis”:

https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-09-20/