Blogpost

Første møde afholdt med stor opbakning

Den 05.10.2017 gennemførte vi, med mere en 30 deltagere, det første netværksmøde, der var en kombination af faglige oplæg og workshop-arbejde. Teknologisk Institut var inviteret til at holde oplæg om EPD/LCA og EPD Danmark og InnoBYGs netværksleder satte rammen med information om nye politiske tendenser og seneste forskningsresultater vedr. bæredygtige materialer. Endvidere fortalte Molio om en ny database for produkter til bæredygtigt byggeri. 

Deltagerne var yderst spørgelystne og engagerede og gav udtryk for, at det havde været et rigtig godt møde og at kommende møder gerne måtte være længere, således at der var mere tid til at snakke. 

Under workshoparbejdet kom det bl.a. til udtryk, at det er en udfordring, at der ikke stilles entydige krav fra de offentlige bygherrer til bl.a. EPD og LCA. Det kom også frem, at det er en udfordring at rådgiverne typisk vælger traditionelle byggematerialer fremfor nye og innovative produkter. Men heldigvis var alle enige om, at vi skal hjælpe hinanden og være ambitiøse i vores fælles målsætninger frem mod stadigt mere bæredygtige materialer og byggerier. 

InnoBYG ser frem til, i samarbejde med MiljølForum Fyn, at understøtte virksomhedernes ambitioner om fælles målsætninger, som nu er blevet skudt rigtig godt i gang.

På mødet noterede vi følgende ønsker til de kommende møder i netværket:

• Det er godt med dialog/workshop på tværs af aktører – vi får nye perspektiver på emnet
• Fokusér på, hvordan vi kan hjælpe hinanden – store og små virksomheder
• Vi skal arbejde sammen om at italesætte fordelene ved at vælge de gode materialer
• Gerne erfa-oplæg fra virksomheder, der har erfaringer med at arbejde med bæredygtighed på materialeniveau
• Gerne faglige oplæg hver gang
• En tidsramme på 3 timer pr. møde er passende

Du kan stadig nå at være med i netværket - kontakt Morten Bang Jensen, hvis du vil vide mere. Næste møde i netværket er 7. december 2017 fra kl. 8-11.

Om forretningsnetværket
InnoBYG har som landsdækkende innovationsnetværk ønsket at blive endnu mere synlige i alle landets 5 regioner og det gør vi gennem en særlig indsats i regionerne, hvor vi etablerer 5 nye faglige netværk/forretningsnetværk, der gennem videndeling og matchmaking skal samle virksomheder og andre aktører fra værdikæden om emner, som optager byggebranchen lige nu. 

InnoBYG har i den forbindelse indgået et nyt samarbejde med MiljløForum Fyn om etablering af et forretningsnetværk med titlen: Forretningsnetværk om Bæredygtige Materialer. Gennem 4 netværksmøder er det visionen at bidrage til at fremme videndeling om muligheder og barrierer i forbindelse med innovativ udvikling af bæredygtige byggematerialer, der samtidig kan leve op til forventede krav om dokumentation af materialernes bæredygtighed (EPD/LCA) og herunder byggematerialernes indlejrede energiforbrug.

Samtidig er det visionen, at understøtte matchmaking i værdikæden inden for netop bæredygtige materialer, således at deltagerne i netværket gennem nye samarbejder kan styrke udviklingen af deres forretning både nu og i fremtiden.